Connect with us

Abonnenter

Søker etter ny helsesjef

Avatar

Published

on

Ullensaker kommune søker nå etter ny kommunaldirektør for helsevern og omsorg. Gunnhild Grimstad-Kirkeby har sagt opp sin stilling. Mange toppsjefer har forsvunnet ut døren på rådhuset de siste årene.

Mange toppledere har sluttet i Ullensaker kommune de siste årene, og nylig ble det kjent at kommunaldirektør for helsevern og sosial omsorg Gunnhild Grimstad-Kirkeby slutter i jobben.

Stillingen er utlyst, og søknadsfristen går ut 7. april. Se stillingsannonsen lenger ned i denne teksten.

Kommer og går

Økonomisjef Inge Bjur Halvorsen sin stilling ble nylig besatt av Jessheim-karen Hans-Petter Iversen, men stillingen til plansjef Åge Vebostad foreløpig ikke utlyst.

Det ligger i hvert fall ingen stillingsannonse ute på det åpne markedet.

Ny økonomisjef er ansatt:

Ullsokning ny økonomisjef

Toppsjef

Rådmann Rune Hallingstad søkte nye utfordringer i 2021. Hallingstad ble erstattet av nåværende kommunedirektør Erling S. Kristiansen.

Hallingstad slutter som rådmann

Plansjef slutter

Den siste som sluttet – altså før helsesjefen nå har takket for seg – var plansjef Åge Vebostad. Han sa opp sin stilling i begynnelsen av februar:

Dette sa plansjefen til Jessheimpuls i begynnelsen av februar:

Bysjefen hopper videre

Helsesjef slutter

Og i forrige uke ble altså stillingen som kommunaldirektør helsevern og sosial omsorg lyst ut. Søknadsfristen er i stillingsannonsen satt til 7. april i år, og Ullensaker kommune ser etter en løsningsorientert og modig leder med glimt i øyet.

Gunnhild Grimstad-Kirkeby har vært ansatt helsesjef siden 2019.

Dette sa Grimstad-Kirkeby i et intervju med Jessheimpuls tidlig i 2024:

Helsesjefen er optimistisk realist for 2024

– Stort ansvar

Blant annet dette står i stillingsannonsen:

“Det er et stort ansvar å lede helsetjenestene i Ullensaker kommune.

  • Pågående omstilling: Kommunen er inne i en omstilling som innebærer å justere organisasjonen og tjenestene. Dette arbeidet vil pågå fremover i tid. Hovedmålet er å oppnå høy grad av tverrfaglighet, godt koordinerte tjenester og en driftsprofil som ligger innenfor det vedtatte budsjett. Arbeidet innebærer også gjennomgang av lederspennet i kommunen.
  • Tett samarbeid: Kommunen har et utstrakt samarbeid med næringsliv, akademia og annen offentlig virksomhet. For å nevne noe, er vi “tett på” OsloMet, Høyskolen Kristiania og Cathinka Guldberg/Lovisenberg, Ahus m.m.

Du må være modig. Du må se løsninger. Du må ha glimt i øyet.”

Se hele stillingsannonsen her: Kommunaldirektør Helsevern og sosial omsorg. En med glimt i øyet.

Kommunedirektøren svarer

Kommunedirektør Erling S. Kristiansen svarte i februar i år slik på Jessheimpuls sin spørsmålsrekke i forbindelse med at plansjef Åge Vebostad takket for seg som toppleder i Ullensaker kommune:

– Hva betyr det at plansjefen forsvinner mens arbeidet med ny byplan – der komplekse detaljer er en del av sakskomplekset – er på vei inn i sluttfasen? Er dette dårlig timing for kommunen og de pågående prosesser?

Åge har gjort en betydelig innsats som plansjef og har brakt solid faglighet inn i jobben. Å dekke opp for at viktig kompetanse blir borte, er noe vi som arbeidsgiver i en stor virksomhet må forholde oss til, og håndtere på en best mulig måte. Vi har fortsatt gode interne ressurser som kan ivareta planprosessene.

– Det har forsvunnet – eller er i ferd med å forsvinne – kompetanse ut på toppnivå i Ullensaker – rådmann for ikke lenge siden, teknisk sjef for ikke lenge siden, økonomisjef på vei ut og nå plansjef. Hvordan klarer man å holde kontinuiteten og det faglige nivået oppe når rutinerte folk med lang fartstid forsvinner? Er det mulig å «tette hullene» som blir borte – altså sett i lyset av kompetansen de sitter på?

– Vi sitter på god fagkompetanse og ressurser som ivaretar de faglige interessene på en forsvarlig måte. Det gir kontinuitet i de pågående prosessene, slik at næringslivet og andre brukere av våre tjenester ikke rammes unødvendig.

– Hva gjør det med kontinuiteten i prosesser at kvalifiserte folk slutter – både generelt i kommunesektoren, næringslivet og for Ullensaker kommune?

– “Turnover” er en naturlig del av arbeidslivet. Derfor jobber administrasjonen gjennom prosesser og dokumentasjon, som gjør at vi er mindre sårbare for naturlig avgang. Mye av arbeidet i kommunen er teamarbeid, slik at kompetansen og erfaringen tilhører teamene, ikke bare individene. Det er riktig som du sier at kommunene har ganske høy turnover, kanskje særlig nå når ledigheten er lav, og arbeidsmarkedet har mange spennende ledige stillinger.

– Er kommunedirektøren bekymret på noen måte, eller hvordan ser du på at toppsjefer er blitt borte i løpet av ganske få år (før din tid flere av dem) – teknisk sjef, helsesjef, rådmann, plansjef?

– Det forholder jeg meg til, uten at det innebærer bekymringer. Jeg er takknemlig for at kommunen innenfor mange områder er en attraktiv arbeidsplass, det ser vi når vi rekrutterer. Samtidig har jeg full forståelse for at ansatte i noen sammenhenger ser på oss som et steg på veien mot andre jobber. Det er viktig for meg at ansatte får spennende utfordringer mens de er hos oss, og sitter igjen med gode opplevelser etter å ha jobbet i Ullensaker kommune. I spørsmålet ditt peker du over mange år, og etter å ha jobbet i 3 kommuner, så har jeg erfart at det er en del av den naturlige syklus i en kommune at ansatte i lederfunksjoner tar nye karrieresteg, og at nye medarbeidere kommer til. Nytt blikk på virksomheten kommer også godt med, i en så stor og komplisert virksomhet som kommunen er. En kommuneorganisasjon må ikke konserveres eller stivne i en bestemt form. Tvert imot, vi må utvikle oss og utfordre både måten vi løser oppgavene på, og måten vi organiserer oss på.

– Er Ullensaker i en særstilling når det kommer til store saker, et enormt trykk på forvaltningen og politikken og byråkratene på rådhuset?

– Å være vertskommune for en hovedflyplass har gitt Ullensaker muligheter andre kommuner bare kan drømme om. Veksten gir en betydelig fordel, og noen ulemper. Det er et stort trykk på forvaltningen. I møte med mine kollegaer, kommunedirektører i Lillestrøm og Lørenskog for å nevne noen, så får jeg på ingen måte inntrykk av at de tvinner tommeltotter. Det er naturlig å sammenligne oss med disse kommunene, og omfanget av saker og forventninger har store likhetstrekk.

Kommunedirektøren har ikke besvart henvendelsen fra Jessheimpuls onsdag, og avtroppende kommunaldirektør Gunnhild Grimstad-Kirkeby har ikke besvart Jessheimpuls sin henvendelse i forbindelse med at hun slutter i jobben i Ullensaker kommune.

 

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.