Kontakt oss

Ukategorisert

Ingenting innfrir i nytt prosjekt

Avatar

Publisert

KOMMENTAR

Sjelden har vi sett tydeligere slakt enn i tilbakemeldingene på et byggeprosjekt langs Trondheimsvegen inn mot Jessheim sentrum. Utbyggerne har gjort alt galt.

Tilbakemeldingene fra administrasjonen i Ullensaker kommune er tydelige på det aktuelle prosjektet ikke treffer spesielt godt med gjeldende planer og krav for det som blir en viktig inngangsport til sentrum av byen vår.

HER: Utbyggerne får trolig ikke medhold i sine planer for 180 leiligheter på denne eiendommen. 

Det begynner å spisse seg til i området til det som er inngangen til Jessheim sentrum fra sør – altså på begge sider av Trondheimsvegen fra Misjonshuset og videre innover mot sentrum.

Vern

Teisengården – også omtalt som Byporten fra gammelt av – er under oppføring i disse dager.

Den eiendommen har vern på seg, og gjeldende byplan er tydelig på at hensynet til eksisterende bebyggelse veier tungt når nye prosjekter ser dagens lys:

“Særlige hensyn til til bevaring av kulturmiljøer… Nybygg i området bør underordne seg eksistrende bebyggelse og forholde seg til denne i form, volum og materialbruk…(byplanens §11)”.

Byplanen ble satt til side da det pågående byggeprosjektet i Gotaasalleen var oppe til politisk behandling i sin tid.

Men det refereres aktivt til byplanen i prosjektet i Trondheimsvegen 60. Der lanseres i disse dager planene for 180 leiligheter.

 

SLAKT: Planene for Trondheimsvegen 60 – der hvor gamle legevakta var – levnes lite ære i tilbakemeldingene fra Ullensaker kommune. Så å si ingenting innfrir krav og retningslinjer.

Slaktes

Dette prosjektet får som nevnt innledningsvis sjeldent hard slakt fra både byutviklingskomiteen og administrasjonen i Ullensaker kommune:

  • Et verneverdig hus og hageanlegg som ligger innenfor planområdet ønskes revet av utbyggerne
  • Løsningen til utbyggerne ivaretar ikke byplanens krav om å ta hensyn til såkalte siktlinjer mot vest
  • Ønsket om lamellbebyggelse er ikke innfridd i utbyggernes tegninger
  • Kommunedirektøren kan ikke se at form og størrelse på foreslått bebyggelse er tilpasset omgivelsene på en god måte
  • Byplanens krav til uteoppholdsarefaler for området er ikke oppfylt
  • Skolekapasiteten i området er sprengt, og ny bebyggelse vil gi behov for å øke skolekapasiteten

Det er med andre ord lite eller ingeting som innfrir i det utbygger Eiendomsgruppen Utvikling AS har lagt på bordet.

Strengere?

Tvers over gaten er det også politisk og administrativ motstand å finne når det kommer til høyder og hensyn til naboeiendommer med vern på seg.

Kanskje er vi i ferd med å se et trangere nåløye for de prosjektene som legges på bordet her i byen?

Formannskapsmøtet i dag – og møtet i byutviklingskomiteen onsdag – vil gi oss visse indikasjoner om akkurat det er tilfelle.

For å si det enkelt: det som blir vedtatt i saken om Trondheimsvegen og det kommende prosjektet i Gotaasalleen vil vise om det er kraft bak de politiske uttalelser i forkant av behandlingen av disse prosjektene.

I dag får vi svar på akkurat det i formannskapet.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.