Kontakt oss

Abonnenter

Parksatsing i tre etapper

Publisert

Romsaasparken skal utvikles i tre etapper. Første etappe skal stå ferdig til snorklipp under bymarkeringen i midten av juni.

2022 blir høyst sannsynlig et år der vi begynner å se de fysiske konturene av det vi tidligere har sett på plansjer og pdf-format; det kan med andre ord bli noen anledninger for ordfører Schumacher til å hente fram ordførerkjedet og gullsaksen som brukes til å klippe snorer med.

Snorfører

Leste du denne?

Snorbyliv på Jessheim

Parkliv

Et konkret prosjekt som garantert får snorklipp er fase A i Romsaasparken. Etappe en av totalt tre etapper skal stå ferdig til bymarkeringen 11. juni i år.

Kommunestyret har bevilget 8 millioner kroner til denne etappen (der behovet egentlig var 10 millioner?), og det som skal jobbes fram er en akebakke med noe mer helling og terreng, en lekepark og skøytebane i amfiet på vinteren.

Dagens helling er ikke bratt nok til å skape en skikkelig akebakke, men ved å bearbeide terrenget skapes en arena for aking, skileik og småhopp-konkurranser i sentrum av Jessheim. Terrenget formes slik at det dannes en skålform som blir en naturlig barriere mot trafikk og gående i Romsaas allè. 

Binde sammen

Øvre Romerike Prosjektering (ØRP) viser i sin analyse at parkens senter, amfiet, oppleves langt fra inngangssonene.

Gjennom å aktivisere adkomstene vil amfiet føles nærmere, samtidig som det skapes et spennende romforløp gjennom parken. 

I denne fasen skal det dessuten etableres en ny vei som forbinder øvre og nedre del av parken. Idag er denne veien en oppgått og klinete snarvei.

Ettersom adkomstsonene blir opparbeidet og det blir mer ferdsel i parken er det hensiktsmessig å opparbeide denne snarveien til en asfaltert vei som knytter seg opp til resten av veinettet i parken. 

Parkens styrker og svakheter – slik den framstår i dag – er som følger:

STYRKER 

 • Rolig 
 • Fin skala 
 • Logisk gangsystem med god kobling til fortau og sentrum 
 • Gode solforhold og mulighet for skygge 
 • Terrenget 
 • Ulike plenområder 

SVAKHETER 

 • Mangler innhold 
 • Store åpne områder 
 • Akebakke for slak 
 • Passive adkomster 
 • Fargeløs’ og ensarta park 
 • Ingen intime rom 

Annonsering

Copyright © 2022 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.