Kontakt oss

Abonnenter

Speider etter framdrift

Avatar

Publisert

Ordfører Ståle Lien Hansen er utålmodig og ivrig på en og samme gang. Nå lukter det framdrift og oppstart av flere spennende sentrumsprosjekter.

– Vi gikk til valg på framdrift og handling, så det er klart jeg er utålmodig, sier Fremskrittspartiets ordfører.

Etter et halvt år på ordførerkontoret – med utsikt til både rådhusplass, til tomten der kommende sentrumshotell (område S4) og annet er vedtatt at kommer samt det som blir det nye sentrumskvartalet S5 – så klør Lien Hansen i fingrene etter å se byggeaktivitet det har vært snakket lenge om å få til.

Ute på Rådhusplassen står biler parkert, men ambisjonene om å få bilfri festplass og parkering under bakken lever i høyeste grad.

Les gjerne denne fra april 2023:

Applauderte sentrumshotell

– Hva ligger nærmest fram i tid?

– Jeg oppfatter at vi er et samlet politisk miljø som ønsker å komme i gang med bilfri rådhusplass, sier Lien Hansen om saken som var til politisk behandling da mars gikk over i april.

Da skrev Jessheimpuls:

Prosjektet Rådhusplassen nærmer seg nå stadiet for realisering. Det betyr i praksis at jobben med bilfri festplass og utvidelse av Fakkelsenteret kan komme i gang før snøen faller.

Spadestikk i høst?

Ordfører Ståle Lien Hansen – det politiske mellomleddet i en prosjektgruppe bestående av representanter fra Ullensaker kommune og Jessheim Storsenter AS – opplever framdriften som god, og sier at diskusjoner nå er på et detaljnivå som tilsier at en politisk sak ikke bør være veldig langt unna.

Les hele saken:

Nå løsner det for Rådhusplassen

– Det er et ønske om at det skal være mulig å sette spaden i jorda før snøen faller i høst, sa ordfører Lien Hansen i møtet.

– Jeg tror det kan være realistisk, sier han til Jessheimpuls i midten av april.

Viktig grep

I juli 2022 skrev Jessheimpuls følgende:

Et av de viktigste grepene for videre utvikling av Jessheim sentrum står for tur. Næring, kultur, handel, bolig og grøntområder er hovedingrediensene.

Fire aktører har sammen med Ullensaker kommune – på vegne av seg selv og andre grunneiere i området – jobbet fram en felles tanke for hvordan området S5 kan utvikles til det beste for Jessheim by.

Det har blant annet vært en arkitektkonkurranse (parallelloppdrag) der tre arkitektkontorer har deltatt.

Saken fra juli 2021 kan være verdt å lese:

Sentrumsprosjekt definerer veien videre

“Dette grepet i sentrumsutviklingen skal bidra til nettopp å styrke Jessheims identitet, og utviklingen av felt S5 er en mulighet til å skape forbildeprosjekter på nye nabolag med urbane kvaliteter og ny type boligbygging i byen. Dette prosjektet handler i stor grad om å gi tilleggsverdi til sentrum. Det skal legges til rette for forbindelser for gående og syklende, og en grønnstruktur med park.” 

Stoppet opp

Siden den gang har arbeidet med dette området stoppet opp. Ordfører Ståle Lien Hansen er derimot lett entusiastisk med tanke på videre framdrift også her.

Overvann til besvær?

– Det er ikke de store kontroversene i dette området, så det bør være mulig å komme i flyt med videre utvikling også her, sier han til Jessheimpuls i midten av april 2024.

Dette prosjektet ble stilt i bero fram til ny byplan blir vedtatt, og det vedtaket har dratt ut i tid. Byplanen blir muligens – eller forhåpentlig, som ordfører uttrykker det – sendt på høring før sommeren i år.

Utålmodig

– Jeg tror vi kommer til å se at en del prosjekter som har vært på planleggingsstadiet kommer til å materialisere seg i tiden som kommer, sier Lien Hansen – både om områdene i sentrum og en del av det som er politisk mat på sakskartet nå.

– Utålmodig?

– Ja, jeg må innrømme at jeg går og tripper litt på vegne av hele det politiske miljøet.

– For det er mye vi er enige om, selv om det ikke alltid kommer tydelig fram i diskusjoner og debatter, legger han til.

Blant annet vil saken om tomt til ny skole komme på sakskartet i løpet av kort tid. Det har vært sonderinger etter at det var enighet om skoletomt på Skogmo for et halvt år siden. Men det alternativet ble lagt på is for å sondere videre.

Leste du denne?

Har landet på tomt for ny skole

 

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.