Connect with us

Ukategorisert

Fritas – så vidt – for næringsskatt

Avatar

Published

on

Herredshuset smøg seg så vidt inn på listen over fritak for næringsskatt. Men det var på håret.

Ullensaker kommune innfører fra 2021 eiendomsskatt på næring. Kommunestyret har imidlertid adgang til å frita visse eiendommer for eiendomsskatt.
Vedtak om fritak fra eiendomsskatt må fattes hvert år av kommunestyret.

Glapp nesten

Administrasjonen la tirsdag fram forslag til eiendommer som skal fritas for eiendomsskatt i skatteåret 2021.

Begrunnelsen for fritak er som følger:

Fritak etter § 7 a: Eiendom til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten

For å kunne frita eiendommer for eiendomsskatt må vilkårene i § 7 a være oppfylt.

1.Eiendommen må være en stiftelse eller institusjon. Privatpersoner kan dermed ikke fritas på dette grunnlaget og en disposisjonsrett er ikke tilstrekkelig.

2. Det andre vilkåret er at eieren, det vil si stiftelsen eller institusjonen, skal ha til formål å opptre til fordel for det offentlige.

Finansdepartementet har i brev av 12.6.2003 uttalt at det må foretas en konkret helhetsvurdering for å forstå dette vilkåret, og man må blant annet vurdere følgende:

– om stiftelsen/institusjonen utfører oppgaver som ellers måtte ivaretas av det offentlige – om stiftelsen/institusjonen har til formål å gå med overskudd
– om stiftelsen/institusjonen deler ut utbytte til sine medlemmer

– finansiering av stiftelsen/institusjonenDette er listen over bygg som er fritatt:

Fritak etter § 7b for bygninger med historisk verdi:

Eiendomsskattelovens § 7 åpner for å innvilge fritak for bygninger som har historisk verdi. Etter rådmannens vurdering bør forutsetning for å få fritak være at bygningen har en særlig historisk verdi samtidig som at bygningen har en verdi for allmenheten. Det må også være dokumentert begrensninger i bruk eller det må ha vært fattet vedtak om fredning.

Herredshuset er ikke fredet, men skled (sammen med Kløfta velhus) inn på listen i formannskapet helt på tampen – og etter en viss debatt.

Listen

Dette er listen over bygg som er fritatt:

Det er kommunestyret som fatter endelig vedtak nå i juni.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.