Kontakt oss

Abonnenter

“Ikke-konflikt” undersøkes for tredje gang

Avatar

Publisert

En ikke-konflikt i forbindelse med sluttfasen av Jessheimbadet, er i ferd med å koste en kvart million kroner å nøste opp i.

Oppløpssiden av byggingen av Jessheimbadet ble ikke den parademarsjen alle parter ønsket seg.

Nå skal en tredje undersøkelse av sluttfasen avgjøre om det har skjedd noe galt, og i så fall i hvilket omfang det skar seg i siste fasen.

Administrasjonen i Ullensaker kommune har hele veien tonet ned konfliktnivået i denne saken.

Romerike Revisjon undersøker rundt Jessheimbadet

– Intet ulovlig

Romerike Revisjon har gjennomført to undersøkelser av forholdene i innspurten av Jessheimbadet.

Konklusjonen ble begge ganger at det har vært kommunikasjons- og samarbeidsproblemer mellom “byggherre og byggeleder”:

Men Romerike Revisjon fant i sine undersøkelser ingen ulovligheter forbundet med den betente sistuasjonen på byggeplassen.

Revisjonens generelle oppfatning er at utfordringene som oppsto fremst dreier seg om mangler knyttet til kommunikasjon, samhandling og en pragmatisk tilnærming til oppgavene som skulle løses i denne fasen.” heter det i revisjonens konklkusjon.

En tredje runde

Kommunestyret bebudet – enstemmig – før sommeren en tredje undersøkelse av forholdene, og at det skal hentes inn eksterne krefter.

Der ble det sagt fra talerstolen – av ordfører Eyvind Schumacher – at denne saken allerede har kostet kommunen flere hundre tusen kroner.

– Vi tror at vi skal holde oss innenfor 100.000 kroner til runde nummer tre, sier kontrollutvalgsleder Harald Espelund til Jessheimpuls etter torsdagens ekstraordinære møte i kontrollutvalget.

Konkrete spørsmål

– Hva dreier dette seg egentlig om, Espelund?

– Jeg vil ikke si til deg konkret hva som er bestillingen til en ekstern aktør som skal gå inn i dette, men det jeg kan si er at det er helt konkrete spørsmål vi ønsker svar på.

– Hvorfor?

– Det handler rett og slett om å få rensket luften samt se på om rutiner er gode nok i situasjoner som i sluttfasen av Jessheimbadet, sier Espelund.

– Når kan dere være i mål med dette?

– Vi håper å få dette på vårt bord i midten av oktober.

Utvider undersøkelsene rundt Jessheimbadet

Her er vedtaket i kommunestyret i juni i år:

Bakgrunn for saken:

 • Kommunaldirektøren for plan, kultur og teknisk mottok i desember 2020 et notat fra prosjektkontoret i kommunen
 • Der det gikk frem at byggeleder i byggeprosjektet har varslet prosjektkontoret om det de mener er kritikkverdige forhold og utfordringer i samarbeidet med byggherre i prosjektets sluttfase
 • Bekymringene omfatter samarbeid knyttet til overtagelse og sluttoppgjør.
 • Kommunaldirektøren oversendte notatet til styreleder i Ullensaker svømmehall. De avholdt møte samme dag og ble enige om at det var nødvendig med en snarlig og uavhengig gjennomgang av bekymringsmeldingen. 
 • I notatet konkluderer prosjektkontoret med at «det er stor avstand mellom byggherre og byggeleder når det gjelder praktisk gjennomføring av overtagelse og håndtering av feil og mangler.
 • Et flertall i kommunestyret ber nå om en tredje granskning for å komme til bunns i det som har skjedd og for å legge saken død

Jessheimpuls skrev dette etter at saken var oppe i kommunestyret i slutten av juni 2021:

Hva er det de ikke sier?

 

 • Kontrollutvalget i kommunen satt torsdag denne uka (30. september) i ekstraordinært møte om denne saken.
 • Ordfører og kommunedirektør (altså rådmannen) var til stede i møtet
 • I forkant av møtet har kontrollutvalget signalisert at de ber om en tilleggsbevilgning for å dekke inn utgiftene.
 • Kontrollutvalget har 50.000 kroner disponibelt sjøl.
 • Sekretariatet mener at maks 200 timer bør være dekkende for en undersøkelse. Det vil i så fall koste 240.000 kroner
 • Timepris på private revisjonstjenester er ca. 1.200 kroner pluss merverdiavgift
 • Harald Espelund tror at en tredje runde kan komme i mål med et budsjett på 100.000 kroner
 • Kontrollutvalget har en post i sitt budsjett på kr 50 000 til uforutsette oppgaver som eventuelt også kan brukes til dette prosjektet.
 • Basert på tidligere erfaringer foreslår sekretariatet at kontrollutvalget innhenter tilbud fra følgende tre revisjonsselskaper: BDO, KPMG og Deloitte. Kriterier for å vinne tilbudet kan være i form av en prosjektplan for oppdraget – altså hvordan undersøkelsen er tenkt gjennomført.
 • Når det gjelder problemstillinger til prosjektet har ikke kommunestyret spesifisert dette detaljert.
 • Det legges derfor opp til en diskusjon i denne saken hvor kontrollutvalget beslutter hva som skal undersøkes, innfallsvinkel og problemstillinger for en undersøkelse.

Kontrollutvalgsleder Espelund håper denne saken kan landes i midten av oktober. Da treffes kontrollutvalget igjen.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.