Kontakt oss

Abonnenter

Settes tilbake til 1955-stil

Avatar

Publisert

Snart begynner jobben med å sette fasaden av Storgata 6 tilbake til slik den så ut da bygget ble reist i 1955. Også Villa Sole står overfor restaureringsarbeid i form av nytt tak.

Takstein – lik den originale – er framskaffet fra Vestfold, og årvåkne folk har sett at det er stillaser rundt ærverdige Villa Sole i disse dager.

Restaureringen betyr at det trolig ikke blir arrangementer under kastanjetreet før mot slutten av sommeren, altså tidlig i august og under Jessheimdagene.

RENOVERING: Nå byttes takstein på Villa Sole. Konserter og andre begivenheter i dette kulturhuset blir ikke før tidlig i august. 

Benytter anledningen

– Når det først er snakk om å ta vedlikeholdsgrep, så benytter vi anledningen til å legge nytt tak samtidig, sier gårdeier Tore Kværner om arbeidene ved Villa Sole i disse dager.

Og – under en næringslivsfrokost på Herredshuset tidligere denne uken – kom nyheten om at Storgata 6 – altså bygget der Hydranten og Big Horn holdt til – får en fasadefornyelse som setter det utvendige tilbake til 1955.

1955: Slik så Storgata 6 (som ble flyttet fra Nannestad)  ut etter en større ombygging i 1955. Snart begynner jobben med fasadeendring av bygningen som i nyere tid er mest kjent for å ha huset Hydranten. 

– Det samme gjelder for dette bygget. Når vi først skal foreta vedlikehold, så benytter vi anledningen til å tilbakeføre bygget tilbake til nær det opprinnelige, altså at panel og vinduer blir lik de som opprinnelig har sittet i bygget, fortsetter gårdeier.

ET LØFT: Tiden er inne for å renovere fasaden til Storgata 6. Hva som kommer i lokalene innvendig er ikke bestemt. 

Les historien til Storgata 6 her:

“Det var ikke bare Furuseth som hadde slakteri i Storgata. Familiene Furuseth og Kværner konkurrerte om slaktedyr og kunder i tre generasjoner, men alltid med et glimt i øyet. En egen verden. Lukta, lydene. Skrottene fra taket. Syltelabber og oksehaler, innmat og lever. Papirrullen, vekta og blyanten som noterte prisen. I gamle dager kom ikke kjøttet fra slakteren, du gikk sjøl for å hente det. Og ikke bare hente, men lukte, se, kjenne og velge ut.”

Vesleslakter’n i Gimle

– Byutvikling handler om å skape og bevare. De to går hånd i hånd, sa Kværner til forsamlingen under næringslivsfrokosten i regi av Innovasjon Gardermoen.

– Arbeidene med Storgata 6 starter etter planen neste uke. Da kommer det etter hvert opp stillaser og jobben kan påbegynnes.

– Hva med framtidig innhold, ble det spurt fra salen?

– Det er ikke noe konkret å si rundt akkurat det, men vi har et ønske om å få inn noe som holder dørene åpne på dagtid og på kveldstid. Det kan være aktuelt å dele opp lokalene også, var svaret Kværner hadde til akkurat det.

Hus er lik historie

– Hvorfor er dette så viktig?

– Det er viktig å ta vare på den historien vi har; vi har en god del bygg som er en del av kulturen til Jessheim, sier Kværner.

Ikke minst ser vi hvordan Veibrerggården – sammen med husene på motsatt side av Storgata – bidrar til å skape et miljø i byens hovedgate.

VEIBERGGÅRDEN: Veiberggården er et smykke i Storgata. Thor Martin ga bygningen et løft, og Knut Korsmo har holdt eiendommen i hevd. 

Og apropos Jessheim-historie og hus, så rommer det gamle bankbygget på toppen av Gotaasalleen det i rikt monn:

I dag skrives viktig byhistorie

Bygget symboliserer tung bankhistorie for Jessheim, og administrasjonen og politikerne i Ullensaker kommune skal i disse dager ta stilling til om kommunen skal kjøpe bygget fra Stor-Oslo Eiendom.

BANKBYGGET: Stor-Oslo Eiendom vil selge det gamle bankbygget i Gotaasallen. Her er skisser for hvordan fasaden kan bli ferdig renovert, med samme trapp som opprinnelig. 

En beslutning om hvorvidt man går for utspillet til KrF-politiker Lise Kragset Furuseth om å kjøpe bygget, blir tatt i kommunestyremøtet i juni.

Les om mulig kjøp av bankbygget her:

Kan bli kjøp av bankbygg

Kulturkvartalet

Området Gotaasalleen er starten på det som omtales som kulturkvartalet i sentrum, og lunger som dette kommer til å bli viktigere etter hvert som byen vokser.

dagens storgate kommer trolig til å bli en del av den framtidige gamlebyen til Jessheim, og framtidens utviklingsområde blir lenger nord, områdene S4 og S5 (området nord for Skovly og fram til Ringveien for den måtte lure.

Les om S4 her:

Applauderte sentrumshotell

Det knytter seg også en viss forventning til hvordan den kommunale avdelingen for bymiljø kommer til å løfte helhetsinntrykket i for av renere og ryddigere gater.

Denne er spennende:

Feiende flott nyvinning

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.