Kontakt oss

Abonnenter

Settes tilbake til 1955-stil

Avatar

Publisert

Storgata 6 har fått en real ansiktsløftning, og fasaden begynner å nærme seg det uttrykket bygget hadde da det ble reist i paradegata vår i 1955. Hva slags næring som skal inn er ikke avklart. 

Arbeidene har pågått i sommer, og Storgata 6 – der Hydranten og Big Horn holdt hus – er i ferd med å fullføres utvendig.

Fasadefornyelsen setter det utvendige tilbake til 1955. Hva som kommer inn i bygget når det er ferdig renovert er ikke avgjort.

 

1955: Slik så Storgata 6 (som ble flyttet fra Nannestad)  ut etter en større ombygging i 1955. Snart begynner jobben med fasadeendring av bygningen som i nyere tid er mest kjent for å ha huset Hydranten. 

– Når vi først skal foreta vedlikehold, så benytter vi anledningen til å tilbakeføre bygget tilbake til nær det opprinnelige, altså at panel og vinduer blir lik de som opprinnelig har sittet i bygget, sier gårdeier Tore Kværner.

Innvendig arbeid

Mange lurer på hva bygningen skal huse når den på et tidspunkt står ferdig. Det pågår arbeid innvendig i disse dager.

– Det er ikke noe konkret å si rundt akkurat det, sa Kværner til de frammøtte under en næringslivsfrokost på Herredshuset fo en tid tilbake.

– Men vi har et ønske om å få inn noe som holder dørene åpne på dagtid og på kveldstid. Det kan være aktuelt å dele opp lokalene også, var svaret Kværner hadde til akkurat det.

MAI 2023: Slik så fasaden ut i mai år, og det har skjedd en god del visuelt siden den tid. Nå lurer mange på hva som kommer i lokalene i Storgata 6. 

SEPTEMBER 2023: Slik framstår fasaden i midten av september 2023. Det pågår arbeid innvendig i disse dager. 

Les historien til Storgata 6 her:

“Det var ikke bare Furuseth som hadde slakteri i Storgata. Familiene Furuseth og Kværner konkurrerte om slaktedyr og kunder i tre generasjoner, men alltid med et glimt i øyet. En egen verden. Lukta, lydene. Skrottene fra taket. Syltelabber og oksehaler, innmat og lever. Papirrullen, vekta og blyanten som noterte prisen. I gamle dager kom ikke kjøttet fra slakteren, du gikk sjøl for å hente det. Og ikke bare hente, men lukte, se, kjenne og velge ut.”

Vesleslakter’n i Gimle

Skape og bevare

– Byutvikling handler om å skape og bevare. De to går hånd i hånd, sa Kværner til forsamlingen under næringslivsfrokosten i regi av Innovasjon Gardermoen.

 

Hus er lik historie

– Hvorfor er dette så viktig?

– Det er viktig å ta vare på den historien vi har; vi har en god del bygg som er en del av kulturen til Jessheim, sier Kværner.

Ikke minst ser vi hvordan Veibrerggården – sammen med husene på motsatt side av Storgata – bidrar til å skape et miljø i byens hovedgate.

VEIBERGGÅRDEN: Veiberggården er et smykke i Storgata. Thor Martin Furuseth ga bygningen et løft, og Knut Korsmo har holdt eiendommen i hevd. 

Og tvers over gata er Storgata 14 i ferd med å renoveres i regi av Jessheim Storsenter AS. Den gamle Apotekergården skal atter skinne som i glansdagene.

Les mer om Apotekergården her:

 

Bankbygget

Og apropos Jessheim-historie og hus, så rommer det gamle bankbygget på toppen av Gotaasalleen det i rikt monn. Bygget er nå solgt, og de nye eierne jobber med både innhold og renovering av fasaden.

 

BANKBYGGET: Stor-Oslo Eiendom vil selge det gamle bankbygget i Gotaasallen. Her er skisser for hvordan fasaden kan bli ferdig renovert, med samme trapp som opprinnelig. 

Les om kjøpet av bankbygget her:

Bankbygget solgt

Kulturkvartalet

Området Gotaasalleen er starten på det som omtales som kulturkvartalet i sentrum, og lunger som dette kommer til å bli viktigere etter hvert som byen vokser.

dagens storgate kommer trolig til å bli en del av den framtidige gamlebyen til Jessheim, og framtidens utviklingsområde blir lenger nord, områdene S4 og S5 (området nord for Skovly og fram til Ringveien for den måtte lure.

Les om S4 her:

Applauderte sentrumshotell

Det knytter seg også en viss forventning til hvordan den kommunale avdelingen for bymiljø kommer til å løfte helhetsinntrykket i for av renere og ryddigere gater.

Denne er spennende:

Feiende flott nyvinning

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.