Kontakt oss

Byutvikling

Alle snakker om identitet

Publisert

HELGEPULS/KOMMENTAR

Veldig mye handler om å bygge opp under identiteten vår som by og sted, er beskjeden i mange foredrag jeg har overvært den siste tiden. Men hva er egentlig identiteten til Jessheim?

Ullensaker museum er i gang med en utredning der innhold og tematikk skal ta utgangspunkt i historien til Ullensaker og Jessheim.

I denne utredningen er bevegelse og folkevandring essensielle begreper som det jobbes videre etter. For mye av historien vår dreier seg om nettopp dette.

Les om planene for museum her:

Nytt bymuseum i bevegelse

I uken som gikk var identitet nevnt under Bylab, en tredje kveld i rekken av foredrag og diskusjoner om utviklingen av byen Jessheim. Denne gangen var bruk av farger som var temaet, og også her fikk vi høre at farger og beplantning med fordel kan ta utgangspunktet i stedets identitet for å forsterke kvalitetene stedet har.

Personlighet

Store norske leksikon definerer begrepet identitet som følger: Identitet kan bety det samme som personlighet, den man er. Identitet kan også betegne ens selvbilde eller selvoppfatning. Hvis noe er identisk, er noe fullstendig likt.

I psykologien brukes identitet om den del av personens selvoppfatning som oppleves som særlig sentral, ekte og typisk for vedkommende. «Å finne sin identitet» vil si å danne et selvbilde man føler man kan akseptere og leve opp til, og så etablere en livsstil som svarer til dette bildet.

Ullensaker kommune har tidigere gjennomført større prosjekter der ambisjonen har vært å lande slagord og visjoner for byen og kommunen vår.

Mulighetslandet

Slagordet «Mulighetslandet» har begynt å sette seg for å formidle hva Ullensaker er, men slagordet og visjonen for byen Jessheim er ikke landet.

Det samme er debatten og diskusjonen om hva som er identiteten vår her i den lille byen ute i slettelandskapet på Øvre Romerike.

Jeg tenker alltid på samtaler jeg har hatt med artisten Amund Maarud når det snakkes om identitet og hvem man er og hva man står for.

Amund Maarud

Amund har gått langs en kompromissløs sti gjennom hele sin musikalske karriere. Det har åpnet noen dører, og det har lukket noen dører for ham, helt sikkert.

Han blir for eksempel ikke med på TV-konsepter og annet som gjør ham selv og musikken hans synlig for et større publikum hvis dette betyr at han må gå på akkord med seg selv.

Han takket for eksempel nei til å bli med i et program på NRK da de ringte ham for noen år siden. For å komme på skjermen måtte han nemlig spille en låt av Ole Paus på banjo…

Et høflig nei

Amund takket høflig nei til det, for han er ingen klovn eller apekatt som gjør triks og ablegøyer hvis han ikke kan stå for det – eller hvis det bryter med den han er.

Det spørs om det ikke må tas et initiativ til en kveld i Kulturbanken for å finne ut av hva som er Jessheims identitet?

Jeg tror i hvert fall ikke at vi trenger noen dyre konsulenter – igjen – som skal ta toget fra hovedstaden, rusle rundt i gatene våre for å lande på en konklusjon vi ikke kjenner oss igjen i. Det har vi forsøkt tidligere, da Rodeo Arkitekter var i byen for å forklare oss hva og hvem vi er.

Deres arbeid ble ganske kjapt skrotet.

Hyl som en ulv

Eller kanskje vi bare skal spørre Amund Maarud?

Han vet i hvert fall hvem han er.

Og dessuten har han begått en av de aller beste gitarsoloene i hele universet i en av sangene på det nye albumet sitt.

Hør bare selv i denne videoen!

Og god helg mens du hyler med som en ulv når gitarsoloen kommer!

Annonsering

Copyright © 2022 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.