Kontakt oss

Abonnenter

Hjelper til med strømpenger

Publisert

Frafallet innen idrett og kultur er på ingen måte over. Men det jobbes målbevisst med rekruttering. Og nå stiller kommunen opp som garantist for idrettslagenes strømregninger. 

For å ta det siste først: Arbeiderpartiets Eva Gullichsen som stilte i forrige ukes kommunestyremøte to spørsmål til ordføreren:

  1. Kan ordfører initiere en rask utredning av de budsjettmessige konsekvensene av økte strømutgifter til idretten og frivilligheten, slik at kommunestyret senere kan ta stilling til dette?
  2. Kan ordfører «garantere» at kommunen vil bistå idretten og andre frivillige, slik at anlegg ikke blir stengt som følge av økte strømkostnader?

Frykter stengning

– Min bekymring er at lag og foreninger må redusere aktiviteter, eller i verste fall må stenge egne anlegg fordi de ikke har midler til å betale strømregningene hvis de fortsetter å holde åpent.

– Jeg svarer ja på begge spørsmålene, var ordfører Schumachers klokkeklare respons til partifellens to bekymringsfulle spørsmål.

– Det sette vi i idrettsrådet pris på, sier leder av Ullensaker idrettsråd Jan Ivar Engebretsen.

Nærmer seg forfall

– Det nærmer seg kvartalbetalinger for idrettslagene, og jeg er sikker på at mange vil få seg en ubehagelig overraskelse når de ser strømregningen, fortsetter Engebretsen.

Lovnaden fra ordfører gjelder idrettslagene som eier og drifter anleggene sine sjøl, og Engebretsen nevner Jessheim stadion, Hauerseter, Borgen, Kløfta, Sand, Mogreina (bueskyting) og Miklagard som eksempler på anlegg som eies av lag og foreninger sjøl.

– Du har tidligere snakket om et massivt frafall i idretten, Jan Ivar?

– Det jobbes aktivt i klubber, lag og foreninger med å beholde utøvere, få tilbake utøvere og rekruttere utøver. Dette arbeidet hadde startskudd under Jessheimdagene, og min opplevelse er at det jobbes bra med rekruttering, sier Engebretsen til Jessheimpuls.

Millionpott

I juni i år ble det vedtatt å sette av en søkbar pott på to – 2 – millioner kroner som skal gå til gratis aktiviteter for barn og unge innen idrett og kultur.

Ambisjonen i det politiske forslaget – invitert av den rødgrønne posisjonen – er at denne potten skal bidra til å bedre fysisk og pyskisk helse blant unge, i tillegg til å bidra til en økning andelen barn og unge som deltar i organiserte aktiviteter.

– Både vi i idrettsrådet og kulturrådet setter pris på signalene fra det politiske miljøet, avslutter Engebretsen.

Annonsering

Copyright © 2022 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.