Kontakt oss

Byhistorie

Liten plan med eksplosiv symbolverdi

Publisert

KOMMENTAR

I disse dager begynner bearbeidingen av det minste – men på mange måter viktigste – veikartet for hvordan vi ønsker at byen og lokalsamfunnet vårt skal være i framtiden. Hvordan vi behandler kulturminnene våre sier noe om hvem vi er i dag.

Vi tar i disse dager steget ut av ruinene som utgjorde det tunge året 2020 og inn i det vi alle håper blir et annerledes år. Vi løfter blikket framover, og med små steg skal vi bevege oss inn i 2021.

Av alle planer og retningslinjer som finnes på rådhuset, så høres kulturminnevernplanen ut som det aller tørreste dokumentet der inne i maktens korridorer. Men denne planen er på flere måter den kanskje viktigste planen vi har å forholde oss til, og hvordan vi forvalter den forteller faktisk mye om hvem vi er, hvem vi ønsker å være og hvordan vi forvalter vår egen historie i Jessheim by og i lokalsamfunnet Ullensaker.

Et symbol

Denne planen skal bearbeides og oppdateres det nærmeste året, så kulturminnevernplanen får stå som et symbol på hva som blir viktig i det vi håper blir annerledesåret 2021.

Ullensakers første kulturminnevernplan så dagens lys i 1999, og den ble blant annet betegnet som viktig for å bevare fortellingen om Jessheim og Ullensaker også for framtidige generasjoner.

I Jessheim by har vi helt siden flyplassvedtaket i 1992 levd i spennet mellom moderne utvikling og bevaring av historien vår. I snart 30 år har vi stått midt i omfattende utbygging og inngripen i kommunens arealer og bygningsmasse.

Et festningsverk

Og (som det står i høringsutkastet til planen som skal bearbeides) Ullensakers behov og utfordringer i samfunnsutviklingen styrker nødvendigheten av en oppdatert kulturminnevernplan.

I løpet av de drøyt 20 årene vi har hatt denne planen i Ullensaker, så har dette dokumentet ved flere anledninger stått som et festningsverk mellom rivingskåte utbyggere og villige politikere.

Det som i dag er Sagabyen i Jessheim sentrum var en gang Ullensaker dampsag og høvleri (derav saga som i redskapen sag). Her kunne det vært få eller ingen autentiske spor igjen etter det gamle høvleriet hvis det ikke hadde vært bevissthet rundt det å bevare en del av Jessheims historie.

Isteden kunne Jessheim klappe for en ny grønn lomme og et lite stykke kulturarv i sentrum i 2019.

https://jessheimpuls.no/jp/2019/02/02/fra-slagmark-til-festplass/

Det skal også legges til at kulturminnevernplanen (og andre planer) er kommet til kort når det kommer til hensynet til vår egen kulturarv. Herredshuset står i fare for å miste sin majestetiske framtoning når boligprosjektet i Gotaasalleen realiseres. Hvor mye gjenstår å se, selv om dette nå er politisk vann under brua.

Byggingen er i gang i Gotaasalleen. Det er bare å krysse fingrene for at dette tilfører byen noe konstruktivt.

Debatten rundt dette prosjektet viste med all tydelighet følelsene og motsetningene som råder når det kommer til kulturminnevern.

Kulturarv er identitet

ARVEN: Kulturarven vår ivaretas gjennom å ta vare på det viktigste av stedet vårt sin historie. Derfor trenger vi kulturminnevernplanen. I Sagabyen går nytt og gammelt nå hånd i hånd, på et vis.

Det står mye om verdien av kultur og kulturminner i kommunale planer, stortingsmeldinger og fylkeskommunale skrifter:

  • Jessheim er en av seks regionale norske byer, og kulturarven styrker et steds kvalitet og særpreg
  • Å ivareta og bruke kulturminner er et kvalitetskrav til sentrumsområder
  • Kulturminner skaper identitet og eierskap til stedet der man bor
  • Kulturarv og kulturminner skaper tilhørighet, gjenkjennelse og mening og er en del av en større tilbakeskuende sammenheng

Det står også å lese at synglinggjøring og formidling av vår egen historie representerer kontinuitet og gir identitet til mennesker og steder, og derfor er kulturarv viktig i våre liv og i vår by.

Identitet

SAMLENDE: Kultur er samlende og kultur bygger identitet, være seg i form av konsert, utstilling, kulturarv eller formidling av vår egen historie. Her fra Jessheimdagene 2019. Artisten Eric Slim Zahl og Bjarne i passiar under førstnevntes konsert. 

Tilbake i 2018 ble det lagt ned omfattende arbeid og ressurser for å jobbe fram en ny visjon og slagord for Ullensaker og Jessheim by, og det ble snakket mye om hva som er vår identitet.

Det er ikke sikkert det arbeidet har stoppet opp. Det kan hende at dette fokuset er blitt mindre synlig på grunn av koronasituasjonen og et ekstremt polarisert politisk landskap her i Ullensaker?

Her i Jessheimpuls er vi overbevist om at begreper som patriotisme, identitet, samhold, tilhørighet og fellesskap har god grobunn i kulturlandskapet her i byen. Med kulturlandskapet mener jeg utøvende kultur, kulturarven i form av vår egen historie og i bevisstgjøring av nettopp Ullensaker og Jessheim by sin historie.

https://jessheimpuls.no/jp/2020/09/26/ser-vi-hva-vi-har-i-jessheim-by/

Ikke bevare alt

Kulturminnevernplanen har vært en guide til hva som bør bevares og ikke i drøyt 20 år. Alt kan selvfølgelig ikke tas vare på, men det er forvaltningen av vår egen historie som forteller mye om hvem vi er. For alt kan ikke rives. Uten historie er vi fattige også i ånden, ikke bare rent økonomisk som vi er ved inngangen til 2021.

Men vi kan ta vare på det viktigste vi har av kulturarv.

Derfor er symbolverdien i nevnte plan så viktig, og derfor skal det bli spennende å se hva som er mulig å få til når det kommer til det å faktisk løfte fram mer av historien vår – være seg industrihistorien i Kverndalen eller å legge et løp der vi som bor her kan få mulighet til å konsumere og lære mer om vår felles fortid, nåtid og framtid her i Jessheim by.

Bymuseum

Det er vedtatt politisk å løfte fram Raknehaugen og Trandum. Store og tunge historiske monumenter, ingen tvil om det.

Men minst like spennende – egentlig kanskje mer spennende – blir det å se om det kan være liv laga å snakke om et bymuseum i en eller annen form.

Det er grunn til å anta at nyere bygde- og byhistorie vil fenge i like stor grad som flysamlingen, Trandumskogen og Raknehaugen, uten å stille disse opp mot hverandre.

Byvandringene i Jessheim by har vist seg å være ekstremt populære de gangene de er gjennomført.

BYVANDRING: Byvandringene i regi av Ullensaker Turlag har vist seg å være ekstremt populære hver eneste gang, og uansett vær og vind.

Det forteller om en sult og vitebegjærlighet blant både innflyttere og dem som har bodd her en god stund.

Godt nytt kulturår til oss alle. Det begynner i hvert fall bra med en kulturminnevernplan som skal ut på høring og bearbeides.

Det bør være grunn til å glede seg til fortsettelsen.

Kultur er samlende.

Ingen tvil om det.

Copyright © 2021 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.