Kontakt oss

Byhistorie

Litt bevegelse rundt gatetorg og gatevarme

Avatar

Publisert

Den vedtatte gatevarmen mellom Herredshuset og Gotaasalleen – samt hvordan gatetorget skal eller kan bli – løftes opp politisk igjen ett år etter at saken var oppe forrige gang.

I tirsdagens formannskapsmøte var det orientering om pågående investeringsprosjekter i regi av Ullensaker kommune, og der ble platået på toppen av Gotaasalleen nevnt som en del av inversteringsløpet.

Det ble sagt fra administrasjonen at det kommer en sak i hovedutvalget for teknisk, idrett og kultur i mars, og der skal politikerne ta stilling til flere alternativer. Blant annet skal det diskuteres hvor listen skal legges rent kvalitativt – om det skal jobbes med et rimeligere alternativ eller om kvaliteten skal forhøyes i dette området.

Gatetorget – og gatevarme – er på Ullensaker kommune sine hender etter at Stor-Oslo Eiendom AS kjøpte seg ut av avtalen om å anlegge gatetorg.

Prislappen var på 10 millioner kroner for å komme seg ut av den avtalen for Stor-Oslo Eiendom.

Bankbygget ble som kjent bestemt at skulle bevares i forbindelse med byggingen av det som reiser seg i Gotaasalleen nå, og der har det vært bevegelse mellom gårdeier og Ullensaker kommune. Den tydelige beskjeden fra Ullensaker kommune var da at bygget skal settes tilbake til opprinnelig stand utvendig.

Les mer om det her:

Klar tale om bankbygget

Vedtatt i april

Et flertall i kommunestyret vedtok i april i fjor (altså i 2022) at det skal etableres gatevarme – det nøyaktige begrepet er undervarme for snøsmelting – på toppen av Gotaasalleen.

BAR BAKKE: Området mellom Gotaasalleen og det gamle bankbygget skal få undervarme. Ullensaker kommune har ikke bestemt oppstart, men 5,3 millioner står på konto nå i 2023. Skisse: Stor-Oslo Eiendom

Dette forslaget ble vedtatt:

Kommunedirektøren gis myndighet til å inngå avtale med Solør bioenergi om etablering av gatevarme/snøsmelteanlegg for Gotaastorget. Følgende legges til grunn for avtalen:

  • Øvre investeringsramme på kr 3,7 millioner eks mva for etablering av anlegget (skal jobbes etter åpen bok prinsippet).
  • Inngått rammeavtale med Solør bioenergi på kjøp av bioenergi/varme med et øvre pristak på 64 øre/kWh for månedens spotpris strøm.
  • Det forutsettes at det etableres fordelerkummer for seksjonering, som gjør at man kan styre anlegget i minst to sløyfer (Herredshuset og kommunal veg/torg).
  • Kommunen går i dialog med Stor-Oslo Eiendom om arealet (260 m2) som ligger i forkant av deres bygg skal inngå i prosjektet.
  • Det forutsettes at kostnaden for investering og drift dekkes av grunneieren selv.
  • Inndekning for investeringskostnadene og drift av anlegget legges inn i budsjettet for 2023. For kostnader som eventuelt skulle forfalle i år, tas de i forbindelse med tertialrapportering.
  • Kommunestyret ber administrasjonen legge til grunn i arbeid med rullering av byplanen at det er ønskelig å se på mulighet for fjernvarme/snøsmelteanlegg i bykjernen av Jessheim, og hvordan dette kan inngå i fremtidige reguleringsplaner.
  • Det presiseres imidlertid at kommunen ikke skal dekke kostnader for investering og drift på private eiendommer.»

Les hele saken fra april 2022 her:

Ja til snøsmelting i bykjernen

Les mer om Jessheim sin bankhistorie her:

I dag skrives viktig byhistorie

Det er for øvrig bestemt at det ikke blir oppstart av arbeid med gatetorg og gatevarme før omkjøringsveien – Ole Korslunds vei – står ferdig og er åpnet offisielt sommeren 2024.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.