Kontakt oss

Folk

Ny skole og kulturstasjon åpnet

Avatar

Publisert

Nye Algarheim skole ble offisielt åpnet i formiddag. En myldreplass på dagtid og nærsenter på kveldstid til 457 millioner kroner.

HØYTIDELIG: Det var høytidelig stemning da Algarheim skole ble åpnet offisielt i formiddag.

Den ligger i skogkanten som et smykke, nye Algarheim skole. Og ut fra festtalene er alt ved dette prosjektet en parademarsj til etterfølgelse; samarbeid mellom faginstanser, elevenes medvirkning i prosessen og politisk mot var alle punkter som ble nevnt som suksesskriterier for at dette omtales som et suksessprosjekt.

Noe av fellesnevneren – i den grad vi tilhørere skal driste oss til å finne noe slikt – i det som ble sagt, er eierskap og vilje til å få til noe bra gjennom prosjektet – som hadde det første fysiske spadetaket i september 2018.

Ros til politikerne

Fram til åpningsdagen har tidslinjen vært som følger:

 • 12.05.2014 Kommunestyret fattet politisk vedtak om gjennomføring av mulighetsstudie for Algarheim barneskole for å vurdere bygningsmassens tilstand og skolens utearealer med tanke på videre vedlikehold samt eventuelle utbyggingsmuligheter.
 • 13.12.2016 kommunestyret vedtok Rom- og funksjonsprogram med ferdigstillelses frist høst 2020.
 • 15.5.2018 kommunestyret fattet politisk vedtak om inngåelse av kontrakt med Backe Prosjekt AS for prosjektering, oppføring, drift og vedlikehold av OPS-prosjektet Ny barneskole på Algarheim.
 • 19.06.2017 Anbudskonkurranse for OPS utlyst.
 • Avtalen med OPS-leverandør Algarheim skolebygg (TE Backe Romerike) signert 25.5.2018.
 • 19.08.2020 første skoledag på nye Algarheim skole
 • 25.08.2020 offisielle åpning

– Det har vært foretatt modige politiske valg gjennom en lang politisk prosess, sa kommunaldirektør Inger Kronen Tveranger i sin tale.

VELLYKKET: Dette har vært et prosjekt til etterfølgelse på alle måter, sa kommunaldirektør Inger Kronen Tveranger i sin tale. 

Kulturstasjon

Rektor Stein Malerstuen fremhevet elevinvolvering – både når det kom til møbler og kunst – gjennom prosessen fra start til ferdig skole.

– Mottoet til Algarheim skole er “sammen er vi gode”, sa tidligere elevrådsleder Julie Kampesveen Olsen i sin hilsen til sin gamle skole.

– Skolen er et “vi” og et bygg med framtiden inni seg, sa hun til dagens hjerteligste applaus fra salen.

FRAMTIDEN: En skole er en bygning med framtiden inni seg, sa tidligere elevrådsleder ved Algarheim skole Julie Kampesveen Olsen. 

Kulturrådsleder Rolf Baardseth introduserte et nytt ord da han i sin hilsen sa at denne skolen er kommunens første kulturstasjon. Han introduserte også lokal kunstner Greta Karine Braathen, hvis bilder nå henger i alle skolebygg i kommunen. Kunsten hennes henger også på rådhuset. Bildene til nye Algarheim skole var en gave fra kulturrådet til skolen.

Ordfører Eyvind J. Schumacher foretok den offisielle snorklippingen, noe han har gledet seg til i lang tid fordi han selv var elev og bruker av Algarheim skole under sin oppvekst.

HJEMME: Algarheim skole er ordfører Eyvind Schumachers oppvekst og unge år. Han hadde gledet seg voldsomt til å foreta snorklipping på hjemmebane.

Fakta Algarheim skole

 • Skolen er en tre-parallell skole med kapasitet for 525 elever +75 elever (tre klasser) tospråklig senter, totalt 600 elever.
 • Bygget har fire etasjer, hvorav 4. etg kun er tekniske rom.
 • Allrom/kantine er beregnet for 420 personer.
 • Flerbrukshallen er et separat bygg med aktivitetsflate 25×45 + 5 meter tillegg i bredden for etablering av sprintstripe og inntrukket tribuner for 350 tilskuere.
 • 6 HC-plasser. 2 sett garderober (4. stk), kiosk med enkel kjøkkeninnredning.
 • Flerbrukshallen skal være ferdig til 1.7 2021
 • Ved byggingen av skolen er det brukt 1,2 kilometer påler, 15.000 kubikk betong, 12.000 gipsplater, 130.000 gipsskruer, 4 kilometer ventilasjonskanaler og 6 kilometer rør
 • Nøkkelpersoner i prosjektet har vært: 
 • Byggherre: Ullensaker kommune
 • Byggherreombud: Svendby Bygg Consult AS /Oddbjørn Skovseth
 • Rektor Algarheim skole: Stein Malerstuen
 • OPS-leverandør: Backe Prosjekt AS / Algarheim Skolebygg AS, Harald Holte. Totalentreprenør: Backe Romerike AS, Torgeir Grønsberg
 • Arkitekt: Arkitektgruppen lille frøen AS, Mette Nortvedt
 • Prosjekteringsgruppe som utarbeidet anbudsgrunnlag, bistått i utvalg av OPS-leverandør og oppfølging av prosjektet i gjennomføringsfase: Arkitektkontoret Gasa- Elin Grimstvedt, RIE- Badivuku Xhevdet, RIV – Arild Bårdsen, RIAku – Brekke & Strand Akustikk AS, Anders Buen, RIBr – Firefly AS, Jens Kruse-Jensen, kulturteknisk rådgiver – Nils Gunnerud,
 • Kunst: kunstkonsulent Vibeke Christensen, kunstner – Erik Pirolt
 • Juridisk bistand: Marstrand Advokatfirma AS, Kjell-Andre Honerud

 

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.