Kontakt oss

Byutvikling

Skoleveien videre for Jessheim by

Publisert

NYHETSANALYSE/KOMMENTAR

Arbeidet med framtidens skolekapasitet – og hvor skolene skal ligge – er preget av økonomi, valgløfter fra 2019 og tallprognoser som er usikre.

Ingen grendeskoler skal legges ned i denne politiske perioden. Det er det tverrpolitisk enighet om.

Hva betyr det for retningen og den politiske involveringen i arbeidet med det som skal bli kursen for skolen i Ullensaker de neste 10 til 20 årene?

Forsikringen om at ingen grendeskoler skal legges ned ble nevnt innledningsvis da møteleder Lars Fjærli Hjetland (Ap) presenterte agendaen for informasjonsmøtet i går kveld.

Dette er ett av muligens flere premisser – eller føringer – som det skal tas hensyn til i arbeidet med det som skal en plan å følge de neste årene.

Du finner planen og annet av det som jobbes med i skolesammenheng HER.

DØLI SKOLE: En ny og moderne skole i 1971, men skal Døli skole bygges ut eller legges ned til fordel for en større skole i sentrum? 

God intensjon

Det er mye bra å si om Ullensaker kommunes intensjon om å involvere folket – dem som blir berørt av politiske vedtak – i arbeidet med planen som skal definere den framtidige retningen for skolestruktur, skolekapasitet og framtidige utfordringer for skolene i kommunen vår.

Annonsering

Men vi som hører på blir sittende med en følelse av at det er politisk rasjonalitet – og det faktum at det handler om å synliggjøre ansvarlighet rundt valgløfter gitt – som ligger som en føring (eller bakteppe er kanskje et bedre ord?) knyttet til det som skal bli en politisk sak etter sommeren en gang.

Nedleggelser?

Flere spørsmål fra tilhørere knyttet seg til om det er utelukket å legge ned grendeskoler for å komme til best mulig løsning for framtidens Ullensaker-skole.

Men møteleder Hjetland understreket at de politiske partiene har gått til valg på at ingen grendeskoler skal legges ned.

I tillegg er det ekstremt dårlig økonomi i Ullensaker kommune i dag. Og dårlig økonomi kommer til å være virkeligheten i overskuelig framtid.

Spørsmålet er om tidligere valgløfter og dårlig økonomi gjør denne planen til noe mindre håndfast enn virkelighetens utfordringer i skolen har bruk for.

Sak i august

Arbeidet med denne planen munner ut i en politisk sak til slutt. Det ble antydet at politikerne skal ha den på sitt bord allerede i august.

Det er ingen tvil om at det er behov for en plan som tar opp i seg hvilken retning skolestrukturen i Ullensaker – og Jessheim by – tar.

Blir det større skoler (billigere å bygge), eller skal man fortsette med tilværelsen i brakker som i dag? Skal man legge ned skoler (politikerne har lovet at så ikke skal skje) eller skal man trekke nye skolegrenser for å utnytte det som er igjen av ledig kapasitet på de skolene vi har?

Vokser

Ullensaker vokser. Skolekapasiteten er på rødt nivå (som i snart sprengt) i noen skolekretser. Jessheim sentrum og Gystadmarka fortsetter å vokse.

Det blir spennende å se hvor framtidens skoler blir. Og det blir spennende å se hvor man henter penger til å bygge eventuelle nye skoler.

Annonsering

Og det blir spennende å se om – eller når – noen av de eksisterende skolene blir lagt ned.

Noe må i hvert fall gjøres for at skoleveien videre skal bli trygg og forutsigbar – både innbyggere, byråkrater, politikere, pedagoger og innflyttere.

Annonsering

Copyright © 2022 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.