Kontakt oss

Abonnenter

Sparkesykler i gatene først etter 17. mai

Publisert

Antall aktører som vi sette ut elektriske sparkesykler i vår by har gått fra to til fire. Men ingen doninger blir å se før etter 17. mai.

– Det er uklart hvilke aktører som kommer, men både Bird og Tier (som var her i fjor) har sagt at de ønsker å etablere et tilbud i år også, sa rådgiver hos plan og næring i Ullensaker kommune Maria Rasmussen til Jessheimpuls for en måned siden.

Nå viser det seg at fire aktører ønsker å sette ut elektriske sparkesykler i vår by, skriver Romerikes Blad (bak betalingsmur).

To nye

Jessheim by har hatt elektriske sparkesykler i bybildet de to siste årene. Noen har trukket seg ut og nye har kommet til.

I fjor var Tier og Bird til stede i Jessheim by. Nå har også aktørene Taxicab og Flye Mobility henvendt seg til Ullensaker kommune med tanke på tilstedeværelse.

Det har ikke vær konkrete møter med aktørene, men det blir uansett ikke aktuelt å plassere ut sparkesykler før etter 17. mai og etter vårrengjøringen av byens gater, sier Rasmussen til avisen.

Færre enn i fjor

Forrige sommer var det plassert ut rundt 300 sparkesykler i Jessheim by, men i kommunen har de diskutert å gå ned på antall sparkesykler.

Det har vært få ulykker disse to årene, men visse tilløp til irritasjon i befolkningen har det vært.

Nye regler

Accident with an electric scooter. A man fell from a scooter on a city street. Trauma in incident.

Regjeringen besluttet følgende innstramminger som skal gjelde fra våren 2022:

  • Den alminnelige promillegrensen på 0,2 skal gjelde også for ruspåvirket kjøring med små elektriske kjøretøy

Det er ingen grunn til høyere promillegrense med kjøretøy som allerede har dokumentert svært høy forekomst av rusrelaterte ulykker. Den alminnelige 0,2 grensen skal derfor gjelde også for kjøring med små elektriske motorvogner.

Motorvogn

  • Små elektriske kjøretøy omklassifiseres fra «sykkel» til «motorvogn»

Omklassifisering til motorvogn er i tråd med at dette grunnleggende sett er motorvogn etter vegtrafikklovens definisjon. Også risikomessige forhold tilsier at små elektriske kjøretøy omklassifiseres fra sykkel til motorvogn. Dette vil innebære å gå tilbake til klassifiseringen vi hadde fra 2014-2018 for Segway og andre selvbalanserende kjøretøy.

12-årsgrense

  • Aldersgrense på minst 12 år

Selv om ikke ulykkestallene tilsier at unge er særlig ulykkesutsatt, så har ikke barn samme trafikkforståelse og evne til samhandling i trafikken som voksne, og har derfor særlig krav på vern. De yngste barna bør derfor ikke bruke elsparkesykler eller lignende kjøretøy, og det innføres en aldersgrense på minst 12 år.

Hjelmpåbud

  • Påbud om bruk av hjelm for barn under 15 år

Om lag en tredel av skadene i elsparkesykkelulykker er hodeskader. Barn har et særlig krav på vern, og er særlig sårbare for hodeskader. Et påbud vil gi et viktig signal om risikoen ved bruk av slike motoriserte kjøretøy og være holdningsskapende for å etablere gode vaner. Vi vil derfor innføre påbud om bruk av hjelm for barn under 15 år. Selv om det ikke er noen tvil om at også voksne bør bruke hjelm, er et generelt hjelmpåbud vanskelig å forene med et fungerende utleietilbud som er rettet mot voksne. Likevel vil vi sterkt oppfordre også voksne til å være gode forbilder og bruke hjelm.

Annonsering

Copyright © 2022 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.