Kontakt oss

Byutvikling

Skovly med 5-årsjubileum

Avatar

Publisert

I dag er det fem år siden snorklipp på Skovly-delen av Jessheim storsenter. Neste trinn er under planlegging, og byggestart kan muligens påbegynnes inn et år eller to.

Med åpningen av Skovly ble mye av parkeringsutfordringene og deler av infrastrukturen i sentrum forbedret, og det var feststemning da daværende ordfører 31. oktober 2017 klippet snoren sammen med Olav Thon og Tore Kværner.

ÅPNING I 2017: Olav Thon, daværende ordfører Tom Staahle og Tore Kværner under åpningen av Skovly i 2017. 

– Hva ser du i bakspeilet etter fem år med Skovly i sentrum?

– Jeg synes det er gledelig at vi med Skovly fikk bedret parkeringssituasjonen – betraktelig vil jeg si – i sentrum, sier Tore Kværner.

– Men for handelen i sentrum har Skovly vært viktig med tanke på å få store aktører hit til oss. Det så vi på omsetningsutviklingen ganske umiddelbart. Vi hadde 11 prosent økning i omsetning det første året, legger han til.

YNDET FOTOOBJEKT: Skovly og den flerfargede glassbrua er blitt Jessheims kanskje mest avfotograferte objekt i Jessheim by. 

 

Økt aktivitet

Flere lett tilgjengelige  parkeringsplasser i p-hus betyr også at flere besøker Jessheim og at vi får mer liv og aktivitet i sentrum. Ikke bare hos oss, men i hele sentrum, sier Kværner.

– Skovly 2 ligger nå og venter på igangsetting?

– Vi kaller det Skovly Øst, og vi begynte å planlegge utviklingen av det området umiddelbart etter at vi hadde lagt 50-årsmarkeringen av Fakkelsenteret bak oss i 2018.

PLANENE: Slik framstår en tenkt utvikling av Skovly øst i nyere skisser for området mellom nåværende Skovly og rådhuset. Men realisering er fortsatt et stykke unna. 

– Snubletråder

– Og så var jeg vel ganske naiv som trodde det skulle vært enkelt å flytte hotellplassering fra et område til et annet under samme reguleringsområde.

Hotellet var opprinnelig tiltenkt en plassering der ekspressparkeringen utenfor Sumo ligger. Nå er plassering tenkt mellom Skovly og rådhuset, på den S4-tomten, sammen med framtidig bibliotek, kino og andre fasiliteter.

– Jeg opplever det nok slik at det hele tiden legges ut snubletråder for å forsinke eller fordyre byggeprosjektet, uten at jeg helt skjønner motivasjonen for det.

Les mer om den problematikken her:

Overvann til besvær?

Fakkelsenteret

Fakkelsenteret er i dag 54 år. Les mer om det her:

En helt ny verden på Jessheim

Asfaltarbeider

Fakkelsenteret var viktig for handelen i Jessheim sentrum dag det ble etablert i 1968.

– Ditt forhold til Fakkelsenteret?

– Jeg var faktisk med og la asfalt rundt Fakkelsenteret i 1968. Da satt jeg i fanget på han som hadde ansvaret for dampveivalsen og fikk lov til å styre den, sier han mens smilet går nærmest helt rundt.

– Jessheim hadde nok sett annerledes ut i dag hvis ikke Fakkelsenteret hadde vært bygget. Dessuten er det litt morsomt å lese gamle avisutklipp fra tidligere tider. Der skrives det om at kommunene rundt er bekymret for handelslekkasjen til Jessheim, og på Jessheim ble det skrevet om parkeringsproblematikk.

Jessheims handelshistorie kan siden 1968 i grove trekk beskrives slik:

  • Med 24 nye forretninger og 80 ny p-plasser ble Jessheim et attraktivt handlested.
  • Jessheimdagene, som så sitt lys i 1970, satte Jessheim skikkelig på kartet.
  • Forventningene rundt senteret ble overtruffet og man snakket om veksten som var større enn i Lillestrøm.
  • Viseformann i handelstandens styre, Adolf Laache pekte på at Ullensaker vil få 26000 nye innbyggere dersom Gardermoen blir storflyplass.
  • Fremsynte var de i alle fall i 1968, selv om flyplassen kom 25 år senere enn forventet.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.