Kontakt oss

Byhistorie

11 foreslått til arkitekturpris

Publisert

11 prosjekter er foreslått som kandidater til å vinne tidenes første arkitekturpris i Ullensaker. De fleste nominerte er å finne i Jessheim by.

Overarkitekt i Ullensaker kommune Jeta Limani Andreassen er veldig fornøyd med at det er kommet inn hele 11 forslag til prosjekter som gjør seg fortjent til arkitekturprisen 2021.

Prisen er tidenes første i vår kommune, og den skal inspirere og motivere til å bygge med kvalitet og omtanke for omgivelsene og miljøet, på en måte som bidrar til en helhetlig by- og stedsutvikling.

– Rasende bra respons dette, vel?

– Ja, jeg synes det er veldig bra.

– Flere prosjekter er foreslått av flere, og nå skal vi ut på befaringer for å gi kandidatene så lik vurdering som mulig; noen forslag kom med mer dokumentasjon enn andre, og det er grunnen til at vi nå skal ut og skaffe oss god oversikt, sier Limani Andreassen til Jessheimpuls.

Overarkitekten vil ikke ut med hvilke bygg eller prosjekter som er nominert.

– Når blir det avgjort?

– Vi håper å være ferdige med innsamling av relevant dokumentasjon før sommeren, og så er ambisjonen å ha en sak klar for politikerne i september.

Kriterier

For det er noen kriterier som må ligge til grunn for å være en kandidat til arkitekturprisen:

«Prisen gis for byggverk og landskapsanlegg som gjennom arkitekturuttrykk, utførelse, materialbruk, miljø, utforming i samspill med sted og omgivelser bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikk på stedet, og gjør Ullensaker til et godt sted å bo og virke i. Universell utforming, kvalitet i materialbruk og miljøvennlighet skal vektlegges.»

Prisen kan tildeles følgende tiltak:

  • Nybygg, tilbygg og påbygg
  • Restaurerings- og tilbakeføringsprosjekter av eldre/verneverdig bebyggelse slik at bygningen/bygningsmiljøets særpreg opprettholdes eller forsterkes
  • Tilpasning av nybygg til eksisterende bygninger og miljøer
  • Anlegg som parker, hageanlegg, skulpturer, broer, byrom og gateanlegg og lignende
  • Nominerte prosjekter må ligge innenfor Ullensaker kommunes grenser og være ferdigstilt i løpet av de foregående fem år.
  • Prisen kan tildeles personer og virksomheter, private og/eller offentlige.

Arkitekturrådet

¨Forslagene vurderes av Arkitekturådet som nominerer inntil tre kandidater til Formannskapet og gir en skriftlig redegjørelse for valget.

Formannskapet innstiller vinneren av arkitekturprisen. Etter vedtak deles prisen ut av ordfører.

Dette vektlegges

Det vil legges vekt på nyskapende og fremragende arkitektur/landskapsarkitektur, høy kvalitet på konsept og gjennomføring, og forslag som anlegg som bidrar til stedsutvikling og forsterker stedets identitet.

Forslagene skal vurderes for kvalitet knyttet til arkitekturuttrykk, utførelse, materialbruk, miljø, utforming i samspill med sted og omgivelser som bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikk på stedet, og gjør Ullensaker til et godt sted å bo og virke i.

Universell utforming, kvalitet i materialbruk og miljøvennlighet skal vektlegges.

Hedrende omtale

Hedrende omtale kan gis til inntil to nominerte prosjekter i tillegg til vinneren. Arkitekter, konsulenter, håndverkere, kunstnere og andre som har medvirket til resultatet skal omtales.

Det blir spennende å se hvem som vinner den første arkitekturprisen i Ullensakers historie.

Copyright © 2021 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.