Kontakt oss

Abonnenter

9 millioner kroner til utsatte bransjer

Publisert

Ullensaker kommune har ni millioner kroner som skal komme utsatte bransjer lokalt til gode. Det er særlig tre bransjer det er er tenkt på.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har sendt et brev som gir Ullensaker kommune utsatt frist for å tildele midler fra tidligere runder med kompensasjon fra potten «Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter».

Ullensaker har til nå tildelt 102 millioner kroner i kompensasjon til bedrifter som er økonomisk hardt rammet av følgene av smittevernstiltak og annet.

Det står igjen anslagsvis 9 millioner kroner på konto da kommunen ikke rakk å tildele disse innen tidsfristene.

«Vi forslår at disse midlene innrettes for å treffe de bedriftene som er hardest rammet av de siste Korona-restriksjonene, og derfor står i en akutt situasjon i dag.» heter det i saken som formannskapet får på sitt bord 6. januar.

Bransjene som foreslås prioritert er:

  • Servering (på grunn av skjenkestoppen)
  • Butikker på flyplassen (de falt utenfor i forrige runde)
  • Lys, lyd, scene» (fordi de kommer generelt dårlig ut av kompensasjonsordningene)

Leste du denne?

25 års utelivshistorie er over

Se hele utlysningen med detaljer ved å TRYKKE HER

Link til å søke HER

Annonsering

Copyright © 2022 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.