Kontakt oss

Byutvikling

Hvilken retning velger de for Jessheim by?

Publisert

Fagbladet Arkitektnytt har besøkt Asker og Elverum, to motpoler når det kommer til by- og sentrumsutvikling. Hvilken retning velger de folkevalgte for Jessheim by?

I en artikkel fra februar i år (link lenger ned i denne saken) besøker Arkitektnytt de to nevnte steder; Asker og Elverum er ifølge tidsskriftet to motpoler, og politikerne i Ullensaker står på sett og vis overfor det veivalget som beskrives i artikkelen: Nye kjøpesentre utenfor bykjernen, eller utvikling av eksisterende sentrum?

«Det gjelder å bestemme seg for hvilken byutvikling du vil ha. Skal kraften i handelstilbudet ligge i sentrum og betjene lokalbefolkningen. Eller skal det ligge utenfor og tilby varer til oslofolk på vei til hytta?» heter det i artikkelen.

Veikryss

Og kanskje er det i dette veikrysset Ullensakers politikere nå står: er det sentrum som skal utvikles, eller er det handel i randsonen av sentrum som prioriteres? Eller er det begge deler?

I artikkelen tas det til orde for at begge deler er umulig, noe forsker Jan Usterud Hanssen var helt tydelig på i Jessheimpuls i forrige uke:

– Jessheim og Ullensaker bør trolig fokusere på å skaffe lokaler som kan gjøre handel i sentrum attraktivt og sterkt. Men da må det sørges for god tilgjengelighet og styres godt og klokt og ikke tillates for mye konkurranse umiddelbart utenfor sentrum. Jeg har egentlig til gode å se at noen har funnet en god løsning på de utfordringene som følger av at handel i stadig større grad legges utenfor sentrum, sier Hanssen.

– Lar seg friste

LES: – Politikerne lar seg friste gang på gang

LES: Definerer Jessheim sør som framtidens handelssted

LES: Mangel på definisjon skaper forvirring

Forskjellig tilnærming

Asker og Elverum har forskjellig tilnærming til utvikling av sentrum, og det er dette den artikkelen tar for seg:

  • Elverum tillater handel utenfor sentrum
  • Asker, der de bevisst har jobbet med en attraktiv bykjerne

Her er linken til hele saken som sto i Arkitektnytt. Dette er både interessant og relevant lesning med tanke på hva politikerne i Ullensaker skal ta stilling til og vedta nå i høst:

Småbyenes Middelhavsdiett

 

Annonsering

Copyright © 2021 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.