Kontakt oss

Folk

Jakter verdige kulturprisvinnere

Avatar

Publisert

Tiden er igjen kommet for å finne gode kandidater til kulturpriser. Fristen for å foreslå kandidater er 1. desember. På med tenkehatten! 

Det er en kjent sak at et lokalsamfunn er fattigere uten kultur, og det er en like kjent sak at kulturen stopper hvis ingen tråkker opp spor og jobber frivillig og målrettet for kulturens kår.

Dette er grunnen til at kulturprisen – og kulturvernprisen – henger høyt i vår raskt voksende by, spesielt i en tid der frivillighet og dugnad er på nedadgående.

Kulturenheten ønsker seg forslag på navn til både kulturpris, kulturvernpris samt stipend til unge og lovende utøvere innen idrett og kultur.

Statutter finner du lenger ned i teksten, og vi linker opp til tekster Jessheimpuls har skrevet om verdige vinnere tidligere år.

Fjorårets vinnere kan du lese om her:

Kulturprisvinnerne er kåret

Kathrine Grønneberg er et godt eksempel på at det ikke er kun utøvende kulturfolk som fortjener prisen:

Grønneberg har i en årrekke bidratt til kulturlivet som bakspiller og tilrettelegger – noe som gjorde henne til en verdig vinner.

Kulturpris til lojal tilrettelegger

Se oversikt over samtlige kulturprisvinnere nederst i denne teksten.

Statutter

  • Kulturprisen kan tildeles en person eller organisasjon som takk og honnør for en betydelig innsats for kulturlivet i Ullensaker.
  • Den/de som tildeles prisen skal fortrinnsvis ha tilhørighet til Ullensaker.
  • Men det er hensynet til innsatsen for kulturlivet i Ullensaker som er det essensielle ved tildeling av prisen.
  • Kulturprisen tildeles samme person/organisasjon bare en gang. Prisen kan tildeles post mortem.
  • Kulturprisen består av en gravert plakett.
  • Send inn ditt forslag til kulturprisvinnere hit innen 1. desember:

Ullensaker kommune, Enhet Kultur, Pb. 470, 2051 Jessheim eller pr. mail: kathrine.oynebraten@ullensaker.kommune.no

Flere priser

Men det skal også deles ut kulturvernpris og stipend til unge lovende utøvere innenfor et bredt kulturfelt:

Kulturvernprisen kan tildeles privatpersoner, frivillige organisasjoner, bedrifter, skoler og offentlige instanser som på frivillig eller støttet grunnlag har nedlagt en innsats i forhold til kulturvern. Dette kan eksempelvis være pietetsfull restaurering av verneverdige bygninger, stilmessig videreføring av tilbygg, vern om kulturlandskapet, opparbeidelse av historiske sti- og vegfar, vern om tekniske kulturminner, allmennyttig informasjonsmateriell om kulturvern, m.m.

Den/de som tildeles prisen skal fortrinnsvis ha tilhørighet til Ullensaker. I motsatt tilfelle er det likevel hensynet til det lokale kulturvern som er det essensielle ved tildelingen av prisen. Kulturvernprisen tildeles samme person/organisasjon bare en gang. Prisen kan tildeles post mortem.

Kulturvernprisen består av en gravert plankett.

Stipend

Ullensaker kommune kan årlig tildele fire stipend til unge lovende utøvere innenfor et bredt kulturfelt. Formålet med stipendene er å stimulere lovende utøvere innenfor kulturområdet til ytteligere utvikling og interesse.

Hvert stipend er på kr. 15.000 og tildeles kandidater i aldersgruppen 15-25 år med tilknytning til Ullensaker.

Enkeltpersoner og lag/ foreninger hjemmehørende i Ullensaker kan foreslå kandidater, også seg selv.

Tidligere vinnere

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.