Kontakt oss

Folk

Ny treningspark i Romsaasparken

Avatar

Publisert

Et utendørs treningssenter er satt opp i Romsaasparken gjennom en prøveperiode på fire uker. Ambisjonen er å gjøre dette permanent.

I de overordnede planene for Romsaasparken – enstemmig vedtatt i 2018 – ligger det an til både lekeplass, akebakke og utendørs treningssenter, og det er det som er plassert nede ved lekeplassen (ikke permanent plassering) nå.

Les saken fra april 2018 her:

Ruller ut helhetsplan for Romsaasparken

– Vi tok kontakt med Ullensaker kommune for å lufte interessen for et prøveprosjekt på et egnet sted i deres kommune, og da fikk vi vite at det er tenkt en møteplass som dette i denne parken, sier David Fauske hos firmaet Moovment.

TRENINGSPARK: Det er planlagt for fasiliteter for trening i de overordnede planene for Romsaasparken. Nå er et midlertidig treningssenter plassert ut de neste fire uker, og David Fauske hos leverandøren håper så mange som mulig tester ut apparatene samt logger seg inn på brukerundersøkelsen via utplassert QR-kode i området. 

Håper på besøk

Treningsparken er flyttet fra Gjøvik, og der registrerte 1.700 brukere seg etter å ha testet ut treningsparken der i løpet av fem uker.

– Det er i snitt 44 brukere hver dag, og det synes vi er bra, tatt i betraktning at uværet Hans la en viss demper på bruken mens treningsparken sto montert i Gjøvik, sier Fauske.

– Hva håper dere å oppnå her i Ullensaker?

– Vi håper på godt høstvær slik at så mange som mulig tester ut treningsapparatene, og vi håper så mange som mulig registrerer seg for å gi oss tilbakemeldinger på hva de synes om dette opplegget.

I spørreundersøkelsen blir det spurt om lokasjon er ålreit, om apparatene fungerer samt hvordan det er å trene der det utendørs treningssenteret står.

TEGNET INN: Det er tegnet inn en treningspark i det nordlige (nord-vest) hjørnet av Romsaasparken i de offisielle skissene. Lekeplassen, isbanen og akebakken er allerede etablert i parken. 

Økende

Dette oppsettet skiller seg fra de etablerte tufteparkene ved at det er treningsapparater med vektmotstand i tillegg til de mer kjente og etablerte egenvekt-stativene.

– Dette er ikke løse vekter, så det er trygt å trene med disse apparatene. Skaderisikoen er minimal, sier Fauske, som legger til at det er 14-årsgrense for å bruke disse apparatene.

Folkehelse

Folkehelse og møteplasser er ord som er brukt ofte i den kommunale sfæren. Firmaet som har satt opp det midlertidige (de håper det kan bli permanent) treningssenteret i Romsaasparken bruker også disse begrepene i sin prestasjon på hjemmesiden.

Valgets vinnere i Ullensaker skriver dette i sine valgprogrammer om folkehelse:

Høyre: 

“Høyre vil sikre en helse- og omsorgstjeneste som er forutsigbar. Høyre vil arbeide for at det forbyggende og helsefremmende arbeidet skal foregå, uavhengig av alder, innenfor all offentlig virksomhet, i samarbeid med ideelle og private aktører. Høyre skal legge til rette for og stimulere til deltakelse i helsefremmende aktiviteter gjennom nærmiljøanlegg, idrett, friluftsliv og allsidige kulturelle tilbud, sammen med interesseorganisasjoner og lokale lag – organisert og uorganisert.”

Fremskrittspartiet:

“Ullensaker FrP mener at forebygging er nøkkelen til god helse. Vi vil fokusere på tiltak og programmer som fremmer helsefremmende livsstil og forebygger sykdommer. Ved å investere i forebyggende tiltak, kan vi bidra til å redusere helsekostnader og bedre livskvaliteten for innbyggerne.”

Med forbehold om å ha oversett noe, så fant vi ikke noe konkret rundt KrF sitt standpunkt rundt folkehelse i valgprogrammet deres.

Vil høre fra deg

Ullensaker kommune og Moovment krysser fingrene for at så mange som mulig tar turen til treningsparken i Romsaasparken for å teste ut det som er montert der nede i løpet av den neste måneden.

– Vi håper også på godt høstvær slik at det blir lettere å trene utendørs, sier David Fauske til Jessheimpuls.

Lurer på du på hva undersøkelsen består av, så er det QR-kode her.

Fakta Moovment

  • Moovment ble startet av Snorre Krogsgård i 2021
  • Firmaet har i dag 5 ansatte.
  • Moovment brenner for mer hverdagsaktivitet i Norge.
  • Målet er at alle barn, unge og voksne skal ha tilgang til aktive møteplasser i sitt nærmiljø
  • I Romassasparken er det satt ut et midlertidig treningssenter ment for folk å teste ut
  • Treningssenteret står oppe de neste fire ukene.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.