Kontakt oss

Abonnenter

Så å si formell løypegaranti

Publisert

Høyres Hans Jørgen Borgen ble båret på verbal gullstol, og det ble på det nærmeste gitt formell løypegaranti fra det brede politiske tirsdag kveld.

Borgen inntok talerstolen under bolken for interpellasjoner og grunngitte spørsmål helt i starten av gårsdagens kommunestyremøte. Der adresserte han en frykt for at løypetilbudet – og hyppighet og kvalitet på løypekjøringen – er avtagende siden 2019.

Men Høyre-mannen har lite å frykte hvis vi skal ta det brede politiske selskap på ordet, for det var nærmest folkevandring til talerstolen for å rose og forsikre Borgen om at det skal bli bra løyper i nærområdene der kommunen kjører opp spor.

Hele ordvekslingen med ros og lovnader ser du ved å TRYKKE HER.

Dette skrev Jessheimpuls i forkant av kommunestyremøtet:

I en interpellasjon i det kommende kommunestyret løfter Borgen fram en frykt for at det blir mindre løypekjøring og et mindre løypenett for dem som ønsker å lufte langrennsskiene i tettbygde strøk i og rundt Jessheim by.

Ullensaker har tradisjonelt hatt et veldig bra tilbud av preparerte løyper, og på det meste har man i kommunal regi kjørt opp mot 60 kilometer med løyper.

LØYPESJEF: Hans Jørgen Borgen i Ullensaker Høyre lurer på om det er konsensus rundt det han oppfatter som lavere pri0ritet løypekjøring i kommunal regi. Foto: Skjermdump

«Dette høres kanskje mye ut for mange, men når man ser på det i detalj og hvor ofte disse ble preppet så har man de siste årene årlig likevel ikke preppet flere kilometer skiløyper enn det man har gjort på dugnad i regi av Ullensaker skiklubb og Hauerseter SK i Nordkisa. Der har hatt opp mot 30 kilometer løyper  blitt kjørt svært regelmessig.» skriver Borgen i sin interpellasjon.

Dårligere?

Borgen hevder at det siden høsten 2019 har vært et lang dårligere tilbud til dem som ønsker å gå langrenn lokalt i Ullensaker, altså der man er avhengig av kommunal prepping av løyper.

«Generelt har man kjørt løypene sjeldnere og i mindre omfang.» er Borgens observasjon.

GITT SEG: Ole Skolt er blitt pensjonist. Han var en eksponent for gode skispor gjennom mange år. 

Gress og busker

Gode løyper er avhengig av vedlikehold der gress og busker holdes nede. Dette mener Borgen er utelatt i 2019 og 2020, og at det i noe omfang er påbegynt i 2020.

«I Ullensaker har vi også hatt noen gode løsninger der man har klart å ha tilbud av preppede løyper også for de som ikke ønsker å bruke ski, men gå på beina, parallelt med skiløypene. Dette krever derfor også litt ekstra rydding i bredden for å få til.»

Husker du denne?

Sporhunden Ole takker for seg

Ikke ønsket?

Borgen skriver at han er blitt format at man «administrativt i Ullensaker kommune har bestemt at man ikke ønsker å opprettholde like omfattende nett av preppede løyper inkludert løsninger som tar høyde for fotgjengere.»

«Dette syns jeg er veldig trist. Man skal ikke ha mye forståelse for helse og idrettslig aktivitet for å innse at preppede skiløyper er noe av de billigste og enkleste tiltakene man kan gjøre for å bedre folkehelsa.»

VINTERSPOR?: Hvordan blir det med løypekjøring i nærområdene i kommunal regi kommende vinter, undrer Høyres Hans Jørgen Borgen. 

Flertall for dette?

Borgen kjenner seg ikke igjen i at det skal være et politisk flertall for å trappe ned løypekjøringen slik det ligger an til, og han stiller følgende spørsmål til ordfører Schumacher i kommunestyret  i kveld, tirsdag:

Jeg kjenner meg ikke igjen i at det skal være et politisk flertall for at vi skal trappe ned dette i Ullensaker kommune.

«Ordfører, Ullensaker Høyre ber med bakgrunn i dette Kommunestyret om tilslutning i følgende vedtak:

  • Omfanget av preppete løyper, for skiløpere og fotgjengere, opprettholdes i hovedsak slik det ble vedlikeholdt og preppet fram til vinteren 2018/2019.
  • Løyper som har god mosjonsprofil (ikke for flatt eller bratt) og erfaringsmessig blir mest brukt skal prioriteres.
  • Dersom man ser at man ikke klarer å etterleve punktene ovenfor, i kommunal regi, skal administrasjonen legge frem en politisk sak til behandling, der man ser på alternative løsninger, inkludert å sette bort oppgavene til frivillige lag eller foreninger, mot nødvendig økonomisk kompensasjon.

Kommunestyret kan du se LIVE HER fra 17.00 tirsdag 23. november, altså i dag.

Annonsering

Copyright © 2022 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.