Kontakt oss

Abonnenter

Punktum for “evig” navnestrid

Avatar

Publisert

Randbydalen eller Rambydalen? Et evigvarende diskusjonstema blant lokalbefolkningen kan nå få en ende.

Hovedutvalget for teknisk, idrett og kultur får denne uka den kuriøse saken som har vært debattert på folkemunne siden – nær sagt – tidenes morgen: skal det skrives “Ramby” eller “Randby” når man omtaler gårder, veier og annet som hører Ullensakers (i hvert fall Jessheims) vakreste dalføre til.

Statens kartverk har på Ullensaker forespørsel fra Ullensaker kommune opprettet navnesak for å avklare hva riktig skrivemåte av stedsnavnet “Ramby”/”Randby” skal være.

For og imot

Det har kommet inn mange innspill lokalt, både fra interesseorganisasjoner som Ullensaker Historielag og fra personer som har nær tilknytning til navnet.

Alle innspillene og uttalelser blir oversendt til Språkrådet for endelig tilrådning før Kartverket fatter endelig vedtak i denne saken.

Delt løsning

Det offisielle Ullensaker – altså kommunedirektøren og hans folk – har følgende forslag til avgjørelse i saken:

“Kommunedirektøren har følgende forslag:

  • “Ramby” og “Randby” blir likestilte skrivemåter
  • “Rambydalsvegen”, “Randbygrenda” og “Randbyvegen” beholder sine vegnavn
  • Egen vegnavnsak for “Rambygutua” tas eventuelt opp i etterkant av Kartverkets vedtak

Feil i 1977?

Bakgrunnen for saken er at “Ramby” er registrert som offisiell skrivemåte for stedsnavnet hos Sentralt stedsnavnsregister, mens flere av gårdene i området heter Randby.

I innspill som Ullensaker kommune har mottatt er det også noe forvirring rundt – og stilt spørsmål ved – hvordan “Ramby” ble fastsatt som skrivemåte hos Kartverket.

Annonsering

Rambydalsvegen ble navnsatt i 1977, og i kart står det i dag Rambydalen skisenter, mens skisenteret het Randbydalen skisenter lokalt (noe også lokalpressen skrev tidlig på 1980-tallet).

Gårdsnavnet Randby har vært brukt i 200 år, kan beboerne på gårdene opplyse om i sitt innspill i denne saken.

Det opplyses også om at ingen av beboerne på gårdene ble forespurt om navnevalg eller skrivemåte da veinavnet “Rambydalsvegen” ble vedtatt.

Det spekuleres i at navnet trolig ble valgt fordi det sto “Ramby” i kartverket, som var uten lokal kvalitetssikring på det tidspunktet navnet ble vedtatt (i 1977).

Lite dokumentasjon

Kommunedirektøren bekrefter at det er er funnet lite dokumentasjon og begrunnelser fra den tiden veinavn ble vedtatt, og administrasjonen lander på at “Randby” og “Ramby” blir likestilte skrivemåter, dette for å unngå omadressering for dem som bor langs de respektive strekningene “Rambydalsvegen” og “Randbyvegen”.

Så er det opp til kartverket å ta den endelige avgjørelsen.

Det er ikke diskutert om hvorvidt vi i Ullensaker skal begynne å skrive “veien” istedenfor “vegen” i offisielle veinavn.

Annonsering

Copyright © 2022 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.