Kontakt oss

Abonnenter

Ut på jobbjakt for deg og meg

Publisert

En millionpott fra Viken skal nå omsettes i et prosjekt der målet er å skaffe flere nye arbeidsplasser til arbeidsledige og permitterte.

Viken fylkeskommune dukket i vår opp med tre årlige millioner kroner til et såkalt omstillingsprosjekt der et hardt prøvet næringsliv i Ullensaker og Nannestad forhåpentlig får justert kursen slik at nye arbeidsplasser kan skapes.

Med et jobbmarked som var totalt i knestående – og som fortsatt er merkbart dårligere enn det var før koronaen – så er håpet at dette prosjektet skal bidra til forsterket fokus på ambisjonene om et mer variert næringsliv i Ullensaker – en ambisjon som for øvrig har vært på blokka siden 1980-tallet.

Opp politisk

Regionale omstilling er en ekstraordinær innsats for kommuner og regioner der mange arbeidsplasser har gått tapt, og ambisjonen er:

  • Bidra til å skape nye og sikrede arbeidsplasser
  • Bidra til et mer robust og variert næringsliv
  • Bidra til økt utviklingsevne hos næringsliv og kommunen 

Formannskapet har saken på bordet i dag, og det de skal ta stilling til er om Ullensaker bidrar med 550.000 årlige kroner de neste tre årene.

Langt blikk?

– Hvor er dere i prosjektet nå?

– Vi er der at dette må forankres politisk, og ambisjonen er å få på plass en prosjektleder, sier næringsrådgiver i Ullensaker Kommune Linda Sjåstad Andreassen.

– Hva slags type jobber ser man for seg?

– Det blir jo et strategisk spørsmål om hvorvidt vi skal gå for et langt løp, eller om det er snakk om et kortsiktig løp for å hjelpe folk med å komme tilbake i jobb – eller begge deler, sier Sjåstad Andreassen.

– Prosjektet skal gå over flere år, og noe av ambisjonen er å bidra til et mer variert næringsliv, noe som igjen gjør oss mindre sårbare, legger hun til.

Sjåstad Andreassen sier innsatsen i dette prosjektet går mer i retning av å ta initiativ til utviklingsprosesser, lage møteplasser og å hente inn dokumentasjon av ulike behov som finnes der ute.

Suksessfaktorer

Innovasjon Norge – som er støttespiller gjennom prosjektet – legger til grunn følgende faktorer som må ligge til grunn for at prosjekter som dette skal bli vellykkede:

Politisk eierskap
Det er kommunen(e) som eier Omstillingsprogrammet. Eierskapet er i første rekke et politisk ansvar som må bygges og forsterkes gjennom hele omstillingsperioden, samt gjennom medbestemmelse, deltakelse og god kommunikasjon. Sterk eierskapsfølelse blant lokalpolitikerne bidrar til god videreføring av arbeidet etter at omstillingsperioden er over.

Felles løft
Omstillingsarbeidet skal være et felles lokalt løft som engasjerer næringslivet, politikerne, kommunen og innbyggerne. Ettersom målet med omstillingsarbeidet er å bidra til nye, samt sikre arbeidsplasser, vil de konkrete tiltakene typisk være utviklingsprosjekter i bedrifter samt samarbeidsprosjekter mellom kommunen og det lokale næringslivet. Samtidig er hele lokalsamfunnet i omstilling og utvikling. Derfor er det viktig å skape engasjement og finne metoder for å involvere ulike sektorer, samfunnsgrupper og befolkningen.

Felles virkelighetsforståelse
Åpenhet og godt informasjonsarbeid er viktig for en vellykket omstilling. Når alle involverte innser og forstår utfordringene, er det enklere å bli enige om mål og strategier. En felles virkelighetsforståelse legger grunnlaget for god samhandling. Derfor bør ledelsen for omstillingsarbeidet synliggjøre trusler og muligheter ved hjelp av dokumentasjon og grundige analyser, og kommunisere dette tydelig og overbevisende til omverdenen.

Startskuddet går i formannskapet i ettermiddag.

 

Copyright © 2021 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.