Kontakt oss

Abonnenter

Er Ullensaker nærmere tomtesalg?

Avatar

Publisert

Ullensaker kommune eier 140 mål i Gardermoen næringspark nord for Jessheim sentrum. Hva er best anvendelse av disse? 

Dette retoriske spørsmålet stilte Jessheimpuls for ett år siden, og siden den gang har det vært både kontakt og dialog mellom interesserte aktører og potensielt interessante aktører sette med Ullensaker-øyne.

Formannskapet skal i dag – tirsdag – få en orientering om status på prosesser knyttet til salg av to sentrale kommunale eiendommer, og det er grunn til å tro at dette dreier seg om mulig etablering av et stort transportsenter samt et gigantisk badeland.

Statusrapport

Bertel O. Steen har vært hos kommunen og lagt fram spenstige planer for et transportsenter som krever anslagsvis 70 mål, og for tre måneder siden ble det lagt fram svulstige planer for et gigantisk badeland, der aktørene ser på Ullensaker som et potensielt sted å etablere seg.

Det var representanter fra investerings- og prosjektutviklingsselskapet Auctus AS som la fram sine planer om et gigantisk badeland – et slags vannbasert Disneyland om du vil – i Ullensaker.

Les mer om planene for et massivt badeland her:

Gigantisk badeland presentert

Transportsenter

Dette skrev Jessheimpuls etter at Bertel O. Steen gjestet formannskapet tidlig i 2022:

Bertel O. Steen ser for seg å være en langsiktig grunneier, slik de har vært i Lørenskog kommune siden 1968.

Lederen av Bertel O. Steen Eiendom Øivind Solbakken (bildet) presenterte sine planer for formannskapet i forrige uke, og politikerne diskuterte potensielt salg for lukkede dører.

Åpne marked?

Politikerne diskuterer om tomten skal ut på det åpne marked, eller om det skal hentes inngå en opsjonsavtale med Bertel O. Steen  for å sikre at de etablerer seg i kommunen, noe som vil generere 150 nye arbeidsplasser – eller mer.

– Vi er opptatt av at dette skal være en ryddig prosess. En mulighet er at tomten takseres først, så kan vi si at vi har kjøpt den for markedspris, sa Solbakken til formannskapet.

Medaktør?

En diskusjon som i disse dager løftes fram fra administrasjonen til politisk nivå, er behovet for en prinisippavklaring om hva Ullensaker kommune faktisk skal gjøre med de tomtearealene de eier i det som er landets største næringspark.

Det administrasjonen ber kommunestyret om å ta stilling til denne uka er rett og slett dette:

“Kommunestyret ber kommunedirektøren komme tilbake med en sak som utreder strategi for utvikling/salg av kommunens arealer i Gardermoen næringspark. Alle viktige konsekvenser i saken bør så langt som mulig belyses.”

Gull verdt

– Ullensaker kommunes tomter kan vise seg å være gull verdt med tanke på påvirkningskraft og gjennomslagskraft når den framtidige næringspolitikken skal planlegges, er beskjeden fra plansjef Åge Vebostad.

Formålet med saken er å løfte fram en diskusjon som staker ut en tydelig retning for næringssatsingen til Ullensaker kommune.

  • I dag er det flest tunge aktører i Gardermoen næringspark. Flere av disse har ymtet frampå om å få kjøpe kommunens arealer.
  • I den andre enden av denne skalaen så har Ullensaker kommune fått flere henvendelser fra små og mellomstore bedrifter som ønsker å kjøpe mindre arealer (5 til 15 mål).
  • Interessen er stor, og nå er tiden kommet for de folkevalgte til å diskutere bruken av kommunens arealer.
  • Hva er best for Ullensaker?

Da næringsparken nord for Jessheim, så var noen av tanken på bruke denne til å frigjøre plass til andre aktører – blant annet dem som holder til på industrifeltet i Jessheim sentrum.

Begge deler?

Den store politiske diskusjonen kommer i kommunestyret i dag, tirsdag. Men da saken ble luftet i formannskapet i forrige uke, så var signalene fra politikerne at begge deler bør være mulig.

– Men hvis kommunen skal være med medaktør og eiendomsutvikler, så trenger vi proffe folk til å gjøre den jobben, var beskjeden fra Høyres Willy Kvilten.

Det var også politisk konsensus om at det er viktig å legge til rette for at små og mellomstore bedrifter også bør få mulighet til å etablere seg i næringsparken.

Premissene

Dette er premissene som er risset inn i forkant av den politisk debatt om dette temaet:

  • Kommunens eiendommer i GNP er, slik kommunedirektøren ser det, en mulighet for å ta noen strategiske grep for å tilrettelegge for, eller bygge opp under en ønsket næringspolitikk.
  • Ønsker man å tilrettelegge for små og mellomstore virksomheter – eller selge til større virksomheter?
  • Ønsker man at GNP først og fremst skal preges av arealkrevende virksomheter (lager/logistikk/transport), eller ønsker man seg et større innslag av mer arbeidsintensive produksjonsbedrifter?
  • Ønsker man å bruke kommunens arealer i GNP som et virkemiddel for å danne kluster eller tiltrekke seg spesielle bransjer?
  • Ønsker man at kommunens arealer skal være et virkemiddel/verktøy for å løse noen langsiktige ambisjoner eller ikke
  • Ullensaker og Nannestad kommuner har fått midler til å drive omstillingsarbeid i 3 år. Forprosjektet som peker ut arbeidsspor for hovedprosjektet i omstillingskommunearbeidet peker på kommunens eiendommer i GNP som en mulighet. Et det et spor å forfølge eller ikke?
I januar 2023 – altså i dag – får politikerne en orientering om “rikets tilstand” i næringsparken samt om det er nærmere tomtesalg der ute.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.