Kontakt oss

Folk

Konstruktiv kulturdebatt

Avatar

Publisert

KOMMENTAR

Ullensaker kulturråd arrangerte en særdeles interessant debatt om kulturens behov og utfordringer. De mange frammøtte forlot Kulturbanken med mer innsikt om både behov og hva de politiske partiene står for.

Moderator og debattleder Ingelin Dahl Helbø (leder av kulturrådet) gjorde en god jobb, og de politiske representantene skal ha ros for å svare konkret og tydelig på spørsmålene de ble forelagt underveis i den nesten to timer lange seansen i Kulturbanken.

I panelet stilte:

Silje Kristine Rygland- Ap
Børre Lien Hansen- Høyre
Ståle Lien Hansen- FrP
Sverre Kragset- KrF
Torbjørn Merkesdal- Venstre
Lars Halvor Stokstad Oserud- Sp
Eirik Ballestad- Mdg
Jone Randa- Rødt
Mahmod Ahmad- Sv

DEBATTANTER: Mahmod Ahmad, Silje Rygland og Eirik Ballestad i dyp konsentrasjon under kulturdebatt mandag kveld. 

Mer plass

Veldig mye av kulturlivets behov dreier seg om plass og egnede lokaler til øvinger, lagring av rekvisitter og instrumenter samt sal til å framføre konserter og oppsetninger.

Med et kulturhus som er sprengt hva arrangementer gjelder – i tillegg til at det lokale kulturlivet betaler for å leie seg inn der – så er behovet for mer plass i sentrumsnære omgivelser skrikende, fikk vi høre fra korpsbevegelsen sin representant.

Et svar – som i stor grad er unisont og tverrpolitisk – er at skoler som skal bygges må inneholde egnede arealer til utøvende kultur (samt lagerplass). Det pågår en utredning der skoler som nærmiljøsenter og levende steder også utenom skoletiden er hovedfokus.

KONSENTRASJON: Ståle Lien Hansen, Børre Lien Hansen og Sverre Kragset i dyp konsentrasjon underveis i en konstruktiv debatt med få ulne svar fra panelet underveis. 

Nærmiljøsenter

Disse nærmiljøsenterne – i tillegg til at det skal bygges en til to skoler årlig de neste 10 årene – vil ifølge politikerne være viktige bestanddeler for at kulturlivet skal få bedre kår enn hva tilfellet er i dag.

Det ble også sagt at kulturhuset vil få mer plass til kulturlivet den dagen bibliotek og kino flytter ut i andre sentrumsnære lokaler som bygges av private.

Flere av debattantene gikk også langt i å si at det skal bli bedre leievilkår for lokale aktører i Kong Rakne allerede når neste års budsjett skal behandles politisk – etter valget.

Kreative næringer

Ullensaker kunstforenings Hanne Espeseth lurte på hva politikken vil gjøre for å løfte fram kreative næringer samt legge til rette for at profesjonelle kunstnere vil se til Jessheim og Ullensaker med tanke på å etablere seg her.

Her var plass og lokaler atter et svar fra debattantene, for ingen er uenige om at kultur langt på vei et limet i et lokalsamfunn, og veldig mange av svarene fra panelet dreide seg om samarbeid mellom det Ullensaker kommune og næringslivet (i form av spons eller å legge til rette for leie av lokaler) samt at krav til utbyggere som skal bygge ble nevnt som en løsning på problemet.

Venstres Thorbjørn Merkesdal var den som tok til orde for at et samarbeid med næringslivet i praksis må bety at Ullensaker kommune er villige til å legge kroner i potten – kanskje like mye – som det næringslivet går inn med av kroner og øre.

NY RUNDE: Jone Randa, Thorbjørn Merkesdal og Mahmod Ahmad blir trolig å finne i ny runde der kulturen skal diskuteres om ikke så altfor lenge.

Kjøpe Sundbytunet?

Som en digresjon – og kanskje et konkret og fremoverlent forslag til dem som bestemmer politisk – kan jo være å se på mulighetene for å kjøpe Sundbytunet for å utvikle dette til en kulturarena med muligheter for å romme både scene, øvingsrom, museum og annet som kulturlivet har prekært behov for nå og i årene som kommer?

Jessheimpuls fikk dette hvisket i øret underveis i debatten, så undertegnede er ikke opphavspersonen til denne tanken.

Les mer om Sundbytunet som skal selges her:

Kjersti har fullført drømmen sin

Sannsynligheten for kjøp av Sundbytunet er trolig minimal. Ullensaker kommune ved de folkevalgte var i realiteten ikke villige til å kjøpe det gamle bankbygget øverst i Gotaasalleen for 22 millioner kroner. Ullensaker tilbød 10 millioner kroner, men Stor-Oslo Eiendom ville ha 22 millioner kroner. Tilbudet ble ikke akseptert.

Utspillet fra Lise Kragset Furuseth om kjøp av bankbygget:

Ber kommunen kjøpe banken

Prisantydningen for Sundbytunet ligge for øvrig på 65 millioner kroner. Men sårt tiltrengte kulturarealer og utvikling av et museum i Jessheim sentrum gjør tanken interessant om ikke annet.

Miljøpartiets Eirik Ballestad sa at vi kan se til Tromsø (og også Halden, red.anm.) der de er i ferd med å utvikle kulturkvartal i sentrum.

Kulturkvartalet finnes i ordet i Jessheim sentrum, og muligheten for å jobbe videre med den tanken er i høyeste grad til stede. Både Herredshuset og Villa Sole er allerede kulturarenaer i dette området i dag.

Jessheimpuls oktober 2019:

– Kultur blir en viktig hjørnestein

Konstruktivitet

Det er umulig å dykke ned i detaljerte svar fra politikerne, men at dette var en interessant og opplysende seanse med klare svar og god stemning er verdt å dvele litt ved.

Salen opplevde en konstruktivitet og villighet fra panelet til å lytte til behovene fra kulturlivet, og det var ganske få ulne svar å høre i Kulturbanken mandag kveld.

Såpass konstruktivt var aftenen at det på sparket ble bestemt å arrangere en kulturdebatt til om ikke lenge.

Det var et godt forslag, og da håper vi enda fler tar turen for å oppleve politikerne våre i levende live.

Vel blåst av både arrangører og politikere.

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.