Kontakt oss

Abonnenter

Omkjøringsveien fra luften

Avatar

Publisert

Ole Korslunds vei – eller omkjøringsveien som den kalles – begynner virkelig å ta form i terrenget mellom Jessheim sør og Skogmo. 

Jessheimpuls har steget til værs for å se hvordan omkjøringsveien gjennom skogsterrenget fra Langelandsfjellet til Skogmo er i ferd med å bli.

Grunnarbeidene har pågått temmelig lenge, og veien skal stå ferdig for snorklippingen sommeren 2024.

Prosjektet for omkjøringsveien gjennomføres som et samarbeidsprosjekt mellom Ullensaker kommune og utbyggerne som skal bygge ut flere boligfelt på Jessheim sørøst, JM Norge AS, Hellvik Hus Romerike Eiendomsutvikling AS og Bakkegruppen AS.

PÅKOBLINGEN: Slik skal omkjøringsveien kobles på Algarheimsveien (174) ved Skogmo. 

Utbyggerne skal bekoste vei og gangveier, mens kommunen bekoster overføringsledninger forvann og avløp.

SENTRUM: Skogmo Park og Jessheim sentrum sett mot vest fra luften over Skogmo. Foto: TT Boy Productions

Entreprenør er Gjermundshaug Gruppen AS.

Leste du denne fra 2019?

Ole Korslund får egen vei

Mye av kongstanken er at denne omkjøringsveien skal avlaste trafikken i Jessheim sentrum. Veien skal være adkomstvei til den nye bydelen – som kommer til å bestå av anslagsvis 2.700 boliger i dette området.

Det skal bygges blant annet:

  • Ny omkjøringsvei på ca 2,8 km med g/s-veg med 5 kryss i for av rundkjøringer og T-kryss
  • 4 gangkulverter og en skibru
  • VA-anlegg i hele veitraseen
  • Spillvannspumpestasjon
  • Trykkøkningsstasjon for vann
  • Grønnstruktur med lysløypetrase og tursti

VED LANGELANDSFJELLET:  Slik ser arbeidene ut fra luften over Langelandsfjellet og ved gamle Teige skytebane. E6 ligger i enden av gravearbeidene i dette bildet. Foto: TT Boy Productions

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.