Kontakt oss

Abonnenter

I dag avgjøres tunge politiske saker

Avatar

Publisert

Sakskartet i kommunestyret er mangfoldig så det holder: framtidig kino, mulige kutt i kultur og konsulenter, skal Nordby ungdomsskole få et framtidsløft og en rekke andre saker som vært i flyten en stund.

Det er ingen spasertur i parken å være folkevalgt i Ullensaker kommune. I hvert fall ikke når sakskartet bugner av saker som har betydning for veien videre for byutvikling, skolekapasitet, kultursatsingen, parkering i Jessheim sentrum og framtidig kino og kapasitet i kulturhuset.

Kommunestyret settes 09.00 tirsdag morgen, og det sendes direkte på kommune-fjernsyn:

LINK TIL KOMMUNE-TV HER

Kommunestyremøtene innledes alltid med muligheten for å stille grunngitte eller enkle spørsmål – samt interpellasjoner – fra folkevalgte eller andre. Der kan store og små saker løftes fram i lyset, som for eksempel MDG-politiker Eirik Ballestad sitt spørsmål om hva som skjer med snødeponiene vi ser rundt omkring, blant annet på tomta til Veidekke i sentrum:

“Jeg vet ikke om deponiene er lovlige eller hvem som evt følger dem opp. Vi er planmyndighet, men jeg er usikker på om det er kommunen eller statsforvalter som skal følge opp eventuell villdeponering av forurenset snø. Kan ordfører si om de nevnte deponiene, eller andre jeg ikke har oversikt over, er godkjente? Hvis ikke, hvordan følges de opp?”

Ordfører Ståle Lien Hansen besvarer spørsmålet i møtet.

Avklaringer

Det vil som nevnt bli fattet vedtak i flere viktige saker i dagens kommunestyre. Jessheimpuls har skrevet om flere av sakene i forkant. Sakene kan leses her:

Kinosenter

Byens nye kinosenter opp politisk

Konsulentkutt

Bruduljer rundt konsulentkutt

Kulturkutt

En kald og klassisk regneøvelse?

Skolebygging

Tilbake til opprinnelig skole-spor?

Copyright © 2023 Jessheimpuls AS, Stort. 2, 2050 Jessheim. Org.nr. 920697143. Tilrettelagt av ASAP Media.